Nová publikácia – Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis ukončila štvrtý ročník Programu rozvoja rómskych komunít,  v ktorom bola prostredníctvom dvanástich organizácií poskytnutá pomoc 570 deťom v 21 komunitách košického, prešovského a banskobystrického kraja. 

Program sa v posledných dvoch rokoch zameriava hlavne na ranú starostlivosť vo vylúčených rómskych komunitách. Každá zo zapojených organizácií využíva pri svojej práci v komunite iné prístupy, metodiku a aktivity. Rôznorodosť prístupov umožňuje ich pilotné skúšanie, vzájomné porovnávanie a následné využívanie v iných regiónoch.

Skupina odborníkov v uplynulom roku posudzovala jednotlivé prístupy z pohľadu špeciálnej pedagogiky, psychológie či sociálnej práce. Výsledkom je štúdia, ktorá obsahuje ich pohľady a postrehy s dôrazom na špecifiká jednotlivých aplikovaných prístupov, implementujúcich organizácií či samotných komunít. Publikácia má ambíciu byť inšpiráciou pre odborníkov a ľudí, ktorí sa ranej starostlivosti v praktickej rovine venujú, ale aj pre širokú laickú verejnosť, ktorá sa rada o tejto téme dozvie viac.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.