O Slovensku a Ukrajine, občianskej spoločnosti, decentralizácii

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Program konferencie nájdete tu.

Viac o projekte Skutočne spoločne si prečítajte tu.

Pre viac informácií kontaktujte:

katarina.novotna@karpatskanadacia.sk

Tel: 055 622 1152, 0907 027 833

 

 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.