Spoločne pre región 2017: Aktívni východniari sa neboja meniť veci naokolo.

Možno to poznáte. Chceli by ste niečo zmeniť vo svojom okolí. Napríklad na sídlisku, kde žijete. Alebo v záujmovom klube, kde pôsobíte. Možno na škole svojich detí. Prípadne niekde inde. Niečo zrekonštruovať a skrášliť. Niečo kúpiť a doplniť. Zorganizovať podujatie. Zriadiť internetovú stránku. Čokoľvek. Máte zápal pre vec a viete ako na to. Máte ochotných ľudí v tíme. Prídete však do bodu, že vám na to chýbajú peniaze. Riešením môže byť aj využitie grantových výziev nadácií akou je aj tá naša.

27.apríla 2017, Rastislav Sabatula

Moje sny sa stávajú skutočnosťou. Od detstva som chcela psa namiesto bábik. Po strednej škole som nastúpila do mestskej firmy, kde sídlila karanténna stanica. Adoptovala som si tam prvého psíka, dnes mám už troch. Chcela som ho vycvičiť a tak som sa dostala do kynologického klubu, ktorému dnes predsedám,“ hovorí jeho predsedkyňa, Lenka Vašková.

Kynologický klub Ľubovňan so sídlom v Starej Ľubovni bude v tomto roku realizovať projekt Nekončíme. Vo svojom areáli svojpomocne odstránia škody po nedávnej povodni, zrekonštruujú staré zariadenia a vybudujú nové. Chcú tiež zorganizovať sériu spoločenských podujatí pre oddych, šport a súťaženie spojené so psíkmi.

Obec Jarabina uspela s projektom Lesopark. Cieľom projektu je zveľadiť a sprístupniť prírodný vŕšok s lesným porastom v strede obce. Ich zámerom je umožniť jeho využívanie všetkým generáciám žijúcim v obci. Deťom, dospelým, matkám s kočíkmi aj seniorom. Chcú im poskytnúť zážitok z atraktívneho výhľadu uprostred prírody, mohutných stromov, zaujímavých rastlín, byliniek, motýľov… Pre krajší zážitok počas vychádzok a oddychu chcú vybudovať na mieste chodník, altánok ako útočisko pred slnkom a dažďom, ale aj osadiť informačné tabule o miestnej faune a flóre.

Prešovské stredisko združenia Domka získalo grant na projekt Dobrovoľníctvo a životný štýl. Cieľom projektu je uskutočniť vedomostnú prípravu dobrovoľníkov – animátorov, ktorí pôsobia v komunite a pre komunitu. Venujú sa deťom a mládeži, sprevádzajú rovesnícke skupiny, vedú záujmové krúžky a pod. V rámci projektu sa zrealizujú vzdelávacie aktivity zamerané na získavanie potrebných zručností a osobnostných vlastností dobrovoľníkov. Nadobudnuté schopnosti neskôr využijú v práci pre komunitu, v zamestnaní alebo v súkromnom živote.

Karpatská nadácia v spolupráci so spoločnosťou U.S. Steel Košice, s.r.o. už po 10-krát rozdávali finančnú podporu na realizáciu prospešných projektov v regióne. V piatok, 10. marca 2017, sa v priestoroch oceliarskej spoločnosti uskutočnilo slávnostné odovzdávanie symbolických šekov s reálnou finančnou hodnotou úspešným grantistom výzvy Karpatskej nadácie Spoločne pre región 2017. Šesť organizácií si odnieslo spolu viac ako 13 900 EUR.

Ľubomíra Šoltésová z Vonkajších vzťahov US Steel Košice a členka grantovej komisie, ktorá spolurozhodovala o výbere podporených projektov, zdôraznila: „Za 10 rokov sme podporili 95 projektov. Keď všetci pridáme ruku k dielu, bude sa nám tu žiť lepšie.“.

Verím, že vás tieto pozitívne a úspešné príklady podporených projektov inšpirujú pre realizácii vlastných nápadov v spolupráci s Karpatskou nadáciou, ktorá je tu aj pre vás. Sledujte náš web a facebook, kde pravidelne zverejňujeme výzvy.