Otváracia konferencia projektu Využi šancu!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Včera, vo štvrtok 11. apríla, sa konala otváracia konferencia projektu Využi šancu!/ Lépj pályára! V Egri v Maďarsku.

Na konferencii sa zúčastnili všetky neziskové organizácie a študenti, ktorí sú do projektu zapojení na Slovensku aj v Maďarsku. Okrem nich boli na konferenciu pozvaní odborníci venujúci sa problematike nezamestnanosti, nezamestnanosti mládeže, kariérovému poradenstvu a iným metódam posilňovania kapacity mladých ľudí umiestniť sa na trhu práce aj v dnešnej situácii ekonomickej krízy.

Program Využi šancu študentom ponúka dvojmesačnú dobrovoľnícku prax v neziskových organizáciách, účasť na odborných podujatiach, ako bola aj táto konferencia a tým aj zároveň dôkladné oboznámenie sa s prácou a fungovaním neziskových organizácií.

Cieľom projektu Využi šancu! je prispieť k zlepšeniu šancí kvalifikovaných mladých ľudí bez pracovných skúseností na trhu práce.

Karpatská nadácia projekt realizuje s podporou Európskej únie, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a z vlastných zdrojov.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.