Otvárame 2. kolo výzvy Ideathonu Máme radi Východ

V Karpatskej nadácii sme presvedčení, že spojením rôznych spoločenských aktérov – aktívnych občanov, firiem, študentov, mimovládnych organizácií a samospráv dokážeme hľadať a ponúknuť realizovateľné riešenia na rôzne problémy, ktoré trápia región východného Slovenska. 
Preto sme zorganizovali prvý Ideathon Karpatskej nadácie, zameraný na jednu z najaktuálnejších tém dneška – ochranu prírody a životného prostredia.

Cieľom bolo nájsť nízkonákladové riešenia (do 1000 EUR + dobrovoľnícka práca), ktoré je možné použiť a realizovať v rôznych lokalitách a komunitách. 

O problémoch ochrany prírody a životného prostredia diskutovali na začiatok ideathonu odborníci v tejto oblasti: Martin Hojsík (europoslanec), Peter Medveď (Nadácia Ekopolis) a Marta Fandlová (Klíma ťa potrebuje). Spolu sa snažili priblížiť účastníkom problémy, na ktoré by bolo vhodné sa zamerať. Úvodnú debatu si môžete pozrieť tu.

Účastníci ideathonu potom prichádzali so svojimi prvými nápadmi a vybrali 3 najlepšie:

  • vzdelávanie marginalizovaných skupín v téme separácie odpadu
  • zakladanie komunitných kompostérov na školách
  • tvorba klimatických záhrad na školských a verejných priestranstvách

Nasledujúci deň pracovali v tímoch pod vedením skúsených facilitátorov na svojich nápadoch a vypracovali z nich projektové zámery, ktoré na záver prezentovali. Záverečnú prezentáciu si môžete pozrieť tu.

A tu môžete nájsť ich projektové zámery.

vzdelávanie marginalizovaných skupín v téme separácie odpadu

zakladanie komunitných kompostérov na školách

tvorba klimatických záhrad na školských a verejných priestranstvách

Všetkým, ktorí sa do prvého ideathonu zapojili patrí naša obrovská vďaka.

Karpatská nadácia teraz otvára 2. kolo grantovej výzvy, ktorá ponúka finančnú podporu na realizáciu vytvorených riešení. O podporu môžu požiadať všetci, ktorí chcú ponúknuté riešenia preniesť do reality. Druhé kolo výzvy Ideathonu Máme radi Východ prerozdelí 5.390 EUR, pričom maximálna výška grantu na realizáciu projektu je 1.000 EUR.

Realizáciu Ideathonu Máme radi Východ podporila spoločnosť