Otvárame možnosti: Samuel / ITrampolína pre všetkých

Od októbra 2016 sme spolupracovali s 31 ľuďmi s telesným postihnutím, aby sme spolu identifikovali bariéry, ktoré im znemožňujú zamestnať sa v IT oblasti a našli riešenia.

Náš projekt ITrampolína pre všetkých, ktorý realizujeme v spolupráci s projektovými partnermi T-Systems Slovakia, ZOM Prešov, IT Services Hungary a CJD v Nemecku podporuje integráciu ľudí so znevýhodnením do pracovného prostredia v IT oblasti.

Účastníci projektu prešli hodnotením a následnými školeniami pre rozvoj svojho potencionálu. Rozvíjali si mäkké zručnosti (soft skills), IT schopnosti ako aj anglický a nemecký jazyk.

Výsledkom projektu je vypracovaný model hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí so znevýhodnením pre začlenenie do pracovného prostredia v IT sektore. Ale najmä posilnení ľudia, ktorým sa rozšírili možnosti na plnohodnotný a úspešný život.

V priebehu týchto mesiacov sa s Vami delíme o ich príbehy.

Dnes Vám predstavujeme Samuela Andrejčíka, ktorý má na svoj vek obdivuhodné vedomosti. Kvôli postihnutiu dolných končatín je Samuel na vozíčku. Napriek tomuto hendikepu, Samuel vie, čo chce v živote dosiahnuť. Z jeho rozprávania je zrejmé, že nepremrhá ani minútu počas dňa. Svedčí o tom nielen jeho štúdium na Technickej univerzite, ale aj jeho úspechy v paralympijskom športe bocca, v rámci ktorého sú so svojou športovou partnerkou veľmi úspešní na svetových súťažiach. Samo má veľký potenciál vykonávať akúkoľvek prácu v rámci IT, keďže študuje programovanie a veľmi ho to baví. V lete absolvoval v spoločnosti T-Systems Slovakia niekoľkodňovú stáž.

Projekt ITrampolína bol pre mňa obrovským prínosom, lebo už zo strednej školy som chcel ísť na Duálne vzdelávanie, kde sa mi nepodarilo uspieť. Účasť na projekte mi priniesla nové kontakty, novú škálu predstáv, spôsobov, ako sa dajú veci robiť. Soft skills bol „brutál“. Rozšíril sa mi obzor, bola to pre mňa nová skúsenosť.

Keď chce človek niečo dosiahnuť, cesta sa nájde. Chcem sa nominovať na ďalšiu paralympiádu, viesť svoj pár najlepšie, ako budem vedieť. Chcem na sebe makať, trénovať. Už teraz je to popri škole náročnejšie, nie ako to bolo na strednej, kde som si domáce úlohy písal tesne pred hodinou. Toho času je pomenej, ale snažím sa ho skĺbiť tak, aby som sa mohol venovať všetkým aktivitám, keďže sa chcem dovzdelávať aj v IT či jazykoch.”