Otvárame možnosti: Vladimír / ITrampolína pre všetkých

Od októbra 2016 sme spolupracovali s 31 ľuďmi s telesným postihnutím, aby sme spolu identifikovali bariéry, ktoré im znemožňujú zamestnať sa v IT oblasti a našli riešenia.

Náš projekt ITrampolína pre všetkých, ktorý realizujeme v spolupráci s projektovými partnermi T-Systems Slovakia, ZOM Prešov, IT Services Hungary a CJD v Nemecku podporuje integráciu ľudí so znevýhodnením do pracovného prostredia v IT oblasti.

Účastníci projektu prešli hodnotením a následnými školeniami pre rozvoj svojho potencionálu. Rozvíjali si mäkké zručnosti (soft skills), IT schopnosti ako aj anglický a nemecký jazyk.

Výsledkom projektu je vypracovaný model hodnotenia a rozvoja potenciálu ľudí so znevýhodnením pre začlenenie do pracovného prostredia v IT sektore. Ale najmä posilnení ľudia, ktorým sa rozšírili možnosti na plnohodnotný a úspešný život.

V priebehu tohto mesiaca sa s Vami podelíme o ich príbehy.

Dnes Vám predstavujeme Vladimíra Čelka, ktorý bol extrémne motivovaný pracovať v IT aj napriek tomu, že vyštudoval humanitný odbor. Po dlhom čase hľadania práce Vladimír nedávno získal zamestnanie v spoločnosti T-Systems Slovakia v Košiciach aj napriek postihnutiu hornej končatiny.

Skončil som štúdium na Fakulte verejnej správy na UPJŠ v Košiciach. Mal som tretinový systém predmetov – tretina ekonomických, tretina sociologických, tretina právnických. Škola bola fajn, išiel som na to cielene, veľmi ma to bavilo. Obtiažnosť predmetov bola podstatne vyššia, ako je reputácia školy. Právnické predmety nás učili právnici, ekonomické ekonómovia. Máme ľudí vo vedení mnohých firiem, máme poslancov mestských zastupiteľstiev a máme ľudí aj v T-Systems. Po škole som sa zamestnal ako lektor a koordinátor v jednom EÚ projekte. Neskôr som pracoval pre jednu stávkovú spoločnosť ako bookmaker. Potom som mal ešte administratívnu prácu v jednom psychologickom centre a následne to bola práca na úrade KSK, kde som robil referenta na odbore zdravotníctva.

Chcel som robiť niečo, kde by som sa učil nové veci bez existenčného stresu. Vojsť do kultúry, prostredia, zaučiť sa a zároveň priniesť niečo, čo v sebe mám a uplatniť to. Na pôde Karpatskej nadácie som spomínal, že tento projekt (ITrampolína pre všetkých) bol pre mňa niečo ako znamenie. Veľa mojich známych z mojej školy sa uplatnilo v IT oblasti a pre mňa to v čase, keď som mal iné zamestnanie, bolo niečo ťažké. Nechápal som, že si trúfli na IT oblasť napriek tomu, že sú humanitne zameraní. Po čase, keď som v predchádzajúcich zamestnaniach nemal možnosť pokojne pracovať, lebo to bolo stále niečím podmienené a keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí sú tu, závidel som im. Ľuďom zvnútra sa to možno nezdá, ale imponuje mi, že tu nie sme ohrození každými voľbami. Mám pocit, že keď si tu človek robí svoju robotu dobre, je úplne jedno, či je zelený, fialový, naľavo, napravo alebo kto je momentálne pri moci. A tak sa stalo mojím cieľom dostať sa do spoločnosti T-Systems.

Soft skills školenia boli veľmi zaujímavé vzhľadom na moju povahu a moje predpoklady. Opäť sa ukázalo, že človek sa nikdy neprestane učiť. V každom zamestnaní som robil v nejakom tíme a aj na tréneroch som videl, že človek môže niečo ovládať, čo má “zmáknuté”, ale niekedy stačí možno jeden iný element v skupine a veci by sa diali úplne inak. Angličtina bola nutná a som rád, že sme ju absolvovali. IT skills boli veľmi užitočné, veľa vecí bolo pre mňa nových.“

 

Projekt ITrampolína pre všetkých je spolufinancovaný zo zdrojov Programu Erasmus+, KA2: Strategické partnerstvá.