Otvorili sme tretí ročník programu Tu žijeme a pomáhame.

V stredu 4. novembra 2015 otvárame tretí ročník grantového programu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Tu žijeme a pomáhame.

Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia zamestnanci firmy, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú.

V programe nadácia rozdelí 20 000 EUR. O grant v maximálnej výške 1 500 EUR sa do 12. januára 2016 môžu uchádzať neziskové organizácie z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Program je financovaný z asignácie dane z príjmu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Všetky informácie o programe nájdete vo Výzve. Informácie a konzultácie k projektom poskytujeme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055/ 622 1152.

 

Výzva Tu žijeme a pomáhame 2016