Panelová diskusia IT pre všetkých: príležitosť pre každého

Náš projekt ITrampolína pre všetkých vytvára príležitosti pre ľudí s telesným postihnutím a sociálnym znevýhodnením nájsť si prácu v IT sektore. ITrampolína pre všetkých sa snaží odstraňovať bariéry, ktoré znemožňujú integráciu znevýhodnených kandidátov do IT pracovného prostredia.

Spolu s našimi projektovými partnermi, Vás s radosťou pozývame na panelovú diskusiu IT pre všetkých: príležitosť pre každého, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. mája v Košiciach.

Panelové diskusie budú pátrať po odpovediach na nasledovné otázky:

  • Sú IT zamestnávatelia pripravení ponúknuť pracovné príležitosti každému?
  • Sú záujemcovia so zdravotným znevýhodnením pripravení integrovať sa do pracovného prostredia IT?

Odpovede budeme hľadať so zástupcami zamestnávateľov, personálnej agentúry, sociálnej a pracovnej psychológie, partnerov z Nemecka, Maďarska a Slovenska, s účastníkmi projektu IT pre všetkých a veríme, že aj s Vami.

Príďte získať poznatky o prístupe začleňovania znevýhodnených skupín do pracovného prostredia organizáciou Christliche Jugrndofwerk Deutschlands v Nemecku, ako aj o programoch firiem T-Systems Slovakia, IT Services Hungary a Ness KDC. Program doplnia zástupkyne Grafton Recruitment Slovakia, VÚC KSK, a sociálna psychologička z H.R.M.C. Košice.

Absolventi projektu ITrampolína per všetkých sa podelia o svoje vlastné skúsenosti.

Program podujatia nájdete tu.

TU si registrujte svoje miesto.