Pomoc firiem má mnoho podôb, a za každú sme vďační

Teší nás, že výrobca BRIMO záhradný stan, nás nezištne podporí a daruje nám v máji stan. Ten použijeme ako základ pre jeden z tohtoročných vynálezov MyMachine – O.P.O.N.A.

Ďakujeme. 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.