Výsledky 2. kola výzvy “Škola napriek korone 2.0”

12. januára  sme otvorili grantovú výzvu Škola napriek korone, ktorá podporuje nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. 

Primárne je táto tzv. rýchla pomoc určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania.

Obrovský záujem

Aj do druhého kola tejto výzvy sa prihlásilo až 41 žiadateľov.  Takýto vysoký počet žiadostí v druhom kolo sme nečakali. 

Najviac projektov bola zameraných na vzdelávanie znevýhodnených rómskych komunít zo segregovaných osád. Situácia v týchto komunitách je kritická, pretože dlhodobé prerušenie vzdelávacieho procesu môže výrazne prehĺbiť ich vylúčenie a znížiť šance do budúcnosti. 

V druhom kole sme nakoniec podporili 14 projektov celkovou sumou 7 822 Eur

V prvom kole programu sme prijali taktiež 41 žiadostí a podporili 16 projektov sumou 10 178 Eur. Celkovo sme tak v rámci programu prerozdelili 18 000 Eur

Grantový program “Škola napriek korone 2.0” druhým kolom uzatvárame, kedže sme prerozdelili všetky finančné prostriedky, ktoré sme mali pre tento program alokované. 

Zoznam podporených projektov nájdete nižšie.

Aj naďalej budeme robiť všetko preto, aby sa na východnom Slovensku žilo čo najlepšie.

Dokážeme to však jedine s Vašou podporou!

Zoznam podporených žiadateľov v 2. kole

Zoznam podporených žiadateľov v 1. kole