Výsledky 2. kola výzvy „Škola napriek korone 2.0“

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
12. januára  sme otvorili grantovú výzvu Škola napriek korone, ktorá podporuje nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť akútne potreby prerušeného vzdelávacieho procesu. 

Primárne je táto tzv. rýchla pomoc určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania.

Obrovský záujem

Aj do druhého kola tejto výzvy sa prihlásilo až 41 žiadateľov.  Takýto vysoký počet žiadostí v druhom kolo sme nečakali. 

Najviac projektov bola zameraných na vzdelávanie znevýhodnených rómskych komunít zo segregovaných osád. Situácia v týchto komunitách je kritická, pretože dlhodobé prerušenie vzdelávacieho procesu môže výrazne prehĺbiť ich vylúčenie a znížiť šance do budúcnosti. 

V druhom kole sme nakoniec podporili 14 projektov celkovou sumou 7 822 Eur

V prvom kole programu sme prijali taktiež 41 žiadostí a podporili 16 projektov sumou 10 178 Eur. Celkovo sme tak v rámci programu prerozdelili 18 000 Eur

Grantový program „Škola napriek korone 2.0“ druhým kolom uzatvárame, kedže sme prerozdelili všetky finančné prostriedky, ktoré sme mali pre tento program alokované. 

Zoznam podporených projektov nájdete nižšie.

Aj naďalej budeme robiť všetko preto, aby sa na východnom Slovensku žilo čo najlepšie.

Dokážeme to však jedine s Vašou podporou!

Zoznam podporených žiadateľov v 2. kole

 • Základná škola Petrovany
 • Súkromná spojená škola Detva
 • Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica
 • Základná škola s materskou školou Poprad – Matejovce
 • Základná škola Bukovecká 17, Košice
 • Občianske združenie EDU Odborárska, Košice
 • Vaša Charita - Centrum pomoci Domček n.o., Lučenec
 • Občianske združenie Tobiáš, Prešov
 • OZ Vyrovnávanie šancí, Prešov
 • Katarína Králová, Nová Baňa
 • Informačný a vzdelávací inštitút, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Trhovište
 • Stanislava Skruteková, Jelšava
 • Komunitné centrum Olejníkov
 • František Polhoš, Veľká Lomnica

Zoznam podporených žiadateľov v 1. kole

 • Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 • Základná škola s materskou školou Bratrícka, Lučenec
 • Základná škola s materskou školou Lučivná
 • Základná škola Žakovce
 • Špeciálna základná škola Kováčska, Gelnica
 • Spojená škola Nová, Dobšiná
 • Spojená škola Odborárska, Košice
 • Komunitné centrum Hencovce
 • Spojená škola bl.biskupa Gojdiča, Prešov
 • Základná škola Lastovce
 • OZ Nie sme sami
 • Spojená škola Budovateľská, Vranov nad Topľou
 • Základná škola s materskou školou Vydrník
 • Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským
 • ZVONKOHRA o.z.
 • Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves