Ponuka stáž v Karpatskej nadácii – grantové programy a komunikácia

Hľadáme iniciatívnu/neho študentku/študenta, ktorá/ý sa rada/rád učí, zaujíma sa o rozvoj východného Slovenska a rada/rád by získal skúsenosti z práce na projektoch v neziskovom kontexte.

Čomu sa budeš počas stáže venovať?

 • Administratívna a organizačná podpora pri manažovaní grantových programov, najmä: 
  • pomoc pri príprave výzvy, technických kontrol dokumentácie, spracovávaní hodnotiaceho procesu, jednoduchá komunikácia so žiadateľmi o grant,
  • pomoc pri organizačných činnostiach, plánovanie stretnutí,
  • pomoc so spracovávaním rôznej dokumentácie.
 • Pomoc s office manažmentom.
 • Podpora komunikácie vzdelávacieho programu MyMachine – pomoc s prípravou krátkych článkov, newslettra a postov na sociálne siete.
 • V prípade záujmu pomoc pri ostatných činnostiach nadácie – ak by sa študent rád oboznámil s vybranou činnosťou v rámci nadácie.

Koľko času si to bude vyžadovať?

 • Cca 3-5 hodiny týždenne od septembra do decembra 2021 – pracovný čas môže byť nastavený flexibilne na základe dohody, avšak je pravdepodobné, že bude vyžadovať striedanie náročnejších a menej náročných úloh.
 • Časť práce bude prebiehať v kancelárii a časť formou samostatnej práce (homeoffice).
 • V prípade obojstranného záujmu, možnosť predĺžiť stáž až do júna 2022.

Čo môžeš získať?

 • Skúsenosti s fungovaním nadácie – prehľad o činnostiach, ktoré sú potrebné pre chod nadácie,
 • skúsenosti v oblasti projektového manažmentu,
 • skúsenosti s prípravou komunikačných materiálov, copy-writting,
 • skúsenosti so samostatnou aj tímovou prácou,
 • práca v tíme zaujímavých a šikovných ľudí, ktorí sa radi podelia o svoje skúsenosti,
 • zlepšenie verbálnych aj písomných komunikačných zručností,
 • priestor pre kreativity a diskusiu,
 • kontakty (networking),
 • prehľad o aktivitách, ktoré rozvíjajú východ Slovenska,
 • v prípade záujmu spätná väzba/referencia pre budúceho zamestnávateľa.

Koho hľadáme?

Študentku/študenta, ktorá/ý:

 • má záujem získať pracovné skúsenosti a zaujíma sa o neziskový sektor
 • je samostatná/ý a zodpovedná/ý, dokáže plniť zadané úlohy v stanovenom čase 
 • má motiváciu niečo nové sa naučiť, rád sa pýta a snaží sa veciam porozumieť 
 • je flexibilná/ý, je schopná/ý si zorganizovať dopredu čas 
 • je bežným užívateľov nástrojov MS Office 
 • má dobré komunikačné schopnosti (anglický jazyk nie je podmienkou) 
 • ideálne študuje v 3. alebo vyššom ročníku VŠ, v relevantnom odbore

Predchádzajúce pracovné skúsenosti nie sú potrebné, avšak motivácia učiť sa nové veci a zmysel pre zodpovednosť sú dôležité.

Ako sa prihlásiť?  

Svoj životopis a motivačný list (max. 1 x A4), pošli do 1.10. na email katarina.novotna@karpatskanadacia.sk

O Karpatskej nadácii

Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska – košického a prešovského kraja.

Naším poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. 

Od svojho založenia v roku 1994 poskytujeme finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie s cieľom zlepšovania života na východnom Slovensku. Počas svojej existencie sme podporili viac ako tisíc projektov sumou takmer 3 milióna EUR

Prinášame na východné Slovensko inovatívne riešenia miestnych problémov, aby ľudia žijúci v regióne mohli viesť úspešný a plnohodnotný život. Prenášame naše skúsenosti, vytvárame siete a budujeme expertízu organizácií tretieho sektora – na Slovensku ako aj v zahraničí, najmä na Ukrajine.

Vytvárame inovatívne spôsoby pre zapojenie ľudí a firiem do rozvoja východoslovenského regiónu. Snažíme sa získať čo najviac finančnej podpory pre miestne projekty a aktívnych ľudí, ktorí tvoria lepší život v tejto časti Slovenska.

Viac informácii nájdeš na www.karpatskanadacia.sk