Hľadáme nového člena/členku tímu!

STAŇ SA SÚČASŤOU TÍMU KARPATSKEJ NADÁCIE A MEDZINÁRODNÉHO TÍMU KOORDINÁTOROV MYMACHINE GLOBAL.
MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Cieľom MyMachine Slovakia je podporovať spoluprácu na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému a budovať kľúčové kompetencie, akými sú práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť.

www.mymachine.sk

Hľadáme človeka na zástup počas materskej dovolenky, ktorému zveríme koordináciu programu MyMachine na západnom a čiastočne aj strednom Slovensku a ktorý:

👉 sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie;
👉 bude aktívny člen tímu pripravený dávať a brať, učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi;
👉 je kreatívny a súčasne veľmi zorganizovaný;
👉 je komunikatívny a schopný nadchnúť ďalších ľudí;
👉 je schopný adaptovať sa, hľadá netradičné prístupy a pri riešení situácií sa spolieha hlavne na seba;
👉 je schopný doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok;
👉 má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí;
👉 má rád Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Kandidát/ka musí byť tímový hráč, ktorý sa nebojí tvrdej práce, výziev a je ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať a má:

❗️ Aspoň ročnú skúsenosť z manažovania vlastného projektu;
❗️ Vzdelanie min. 2. stupeň VŠ;
❗️ Silný osobný záujem o vzdelávanie ako tému a zmeny v ňom;
❗️ Skúsenosť s organizovaním ľudí;
❗️ Skúsenosť s prácou s mládežou;
❗️ Skúsenosť s organizáciou a realizáciou podujatí a prezentačné zručnosti;
❗️ Dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office a MS Office 365);
❗️ Výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka;

Výhodou je vodičský preukaz a vlastné vozidlo.
Náplň práce v zverených regiónoch zahŕňa najmä:

✏️Podieľanie sa na tvorbe plánov aktivít a implementácia programu MyMachine na západnom a čiastočne strednom Slovensku v úzkej súčinnosti s programovou manažérkou programu.
✏️ Zdokonaľovanie programu a jeho rozširovanie pri zachovaní globálnych trendov.
✏️ Vyhľadávanie nových lokálnych partnerov a získavanie ich pre účasť v programe.
✏️ Organizáciu podujatí a aktivít, zabezpečovanie publicity a prípadných verejných obstarávaní malého rozsahu a pod.. 
✏️ Komunikáciu s partnermi a zapojenými školami.
✏️ Prezentáciu programu pri vybraných príležitostiach.
✏️ Správa sociálnych médií programu

Termín nástupu: január 2022
Ponúkaná hrubá mzda: 825 eur mesačne
Druh spolupráce: pracovný pomer na skrátený úväzok na dobu určitú (do 9/2022)
Rozsah spolupráce: 75 hodín mesačne
Miesto práce: homeoffice + západné a stredné Slovensko
Predpokladaný termín konania pohovorov je po 8. novembri, predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 21. novembra 2021

Výhody:

❤️ možnosť podieľať sa na jedinečnom medzinárodne oceňovanom vzdelávacom programe
❤️ zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady
❤️ spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi
❤️ flexibilita pri plánovaní vlastného času
❤️ priateľské a otvorené prostredie pre prácu

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 31. októbra 2021:

  1. Motivačný list v slovenskom jazyku opisujúci doterajšie skúsenosti. Opíšte súčasne, ako si svoju prácu u nás predstavujete a čo ponúkate. (max. 2 strany)
  2. Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk do 31. októbra 2021 (predmet e-mailu – Karpatská nadácia – MyMachine).

Poznámka:

Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v mimovládnej neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej ale aj tímovej práce. Práca nie je vhodná pre absolventa.

Práca u nás je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením a filantropickým duchom