POZOR! Blíži sa uzávierka programu Spoločne pre región.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Do 18. januára môžete podávať žiadosti o grant v programe Spoločne pre región.

Program podporuje svojpomocné a inovatívne riešenia miestnych potrieb, spoluprácu a partnerstvá medzi rôznymi organizáciami v tematických oblastiach bezpečnosti, voľnočasových aktivít detí a mládeže, environmentálnych programov, vzdelávania a športu, zachovania kultúrnej identity a podpory cezhraničnej spolupráce.
Obzvlášť vítané sú projekty, do ktorých sú aktívne zapojení zamestnanci USSK alebo USSK dcérskych spoločností.

V programe nadácia rozdelí 27 000 EUR. O grant v maximálnej výške 3 300 EUR sa do 18. januára 2013 môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z východného Slovenska.

Konzultácie poskytujeme len do 14. januára 2013. Osobnú konzultáciu je nevyhnutné si dohovoriť vopred.
Po tomto termíne nebude možné konzultovať žiadne otázky ohľadom podania žiadosti o grant. Ďakujeme za pochopenie.

Všetky informácie o programe nájdete v sekcii Spoločne pre región. Informácie Vám radi poskytneme aj na info@karpatskanadacia.sk.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.