Pozvánka na oficiálne otvorenie grantového programu Active Citizens Fund

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V mene Nadácie Ekopolis, Karpatskej nadácie a Nadácie otvorenej spoločnosti Vás srdečne pozývame na otváracie podujatie štvorročného grantového programu Active Citizens Fund – Slovakia.

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Kedy: pondelok 22.10.2018, 11:00 – 16:00

Kde: Kasárne/Kulturpark, Košice

PROGRAM podujatia >>

Ak máte záujem zúčastniť sa, prihláste sa tu.

Viac informácií o programe Active Citizens Fund nájdete na oficálnej stránke programu.

Tešíme na stretnutie!

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.