S Karpatskou vandrovkou 2018 sme tohto roku privítali jeseň.

Vandrovníci podporia projekty v košickom a prešovskom kraji sumou 10,700 EUR

Až 101 vandrovníkov sa v sobotu 22. septembra 2018 zúčastnilo Karpatskej vandrovky, jedinečného turistického pochodu pre lepšie východné Slovensko.

  1. ročník podujatia organizovaný Karpatskou nadáciou, ktorá sa dlhodobo venuje rozvoju východoslovenského regiónu, sa uskutočnil 22. septembra 2018 v oblasti Volovských Vrchov. 101 odvážnych vandrovníkov prešlo v tímoch trasu 50 alebo 25 kilometrov a spolu s partnermi podujatia vyzbierali 10.700 eur do fondu Karpatskej vandrovky.

Podpora pre rozvoj regiónu

Finančné dary účastníkov vandrovky budú prerozdelené miestnym iniciatívam zameraným na zlepšovanie života vo východoslovenskom regióne prostredníctvom grantovej výzvy, ktorú Karpatská nadácia otvorí na jar 2019. Grantová výzva fondu Karpatskej vandrovky podporí aktivity mimovládnych neziskových organizácií z východného Slovenska zameraných na voľnočasové a športové aktivity a rozvoj nekomerčnej kultúry v regióne.

„Karpatskou vandrovkou sa snažíme o vytvorenie komunity ľudí, ktorým záleží na rozvoji svojho okolia a ktorí podporujú inšpiratívne iniciatívy iných ľudí. Vandrovníci nie len finančne podporia a tým umožnia neziskovým organizáciám rôznymi spôsobmi skvalitniť život v regióne, ale aj sami rozhodujú o tom kam vyzbieraná finančná podpora poputuje. Vandrovka poskytuje jedinečný spôsob, ako sa priamo zapojiť do miestneho rozvoja a zároveň spraviť niečo pre svoje zdravie a získať nové zážitky,“ uviedla Veronika Miškech Fričová z Karpatskej nadácie, ktorá podujatie organizuje.

Fyzická výzva a nezabudnuteľné zážitky

Tohtoroční vandrovníci, ktorí sa rozhodli prekonať 50 kilometrovú trasu, vyrazili na cestu v tímoch 5-6 ľudí v skorých ranných hodinách z Kúpeľov Štós. Najrýchlejší z nich prichádzali do cieľa v areáli Čičky už od 13tej hodiny. Zdolanie tejto náročnej fyzickej výzvy priemerne trvalo 14-16 hodín. Zvyšní účastníci začali vandrovať o 11:00 z chaty Erika na Kojšovej holi.

Zdolať náročnú trasu Karpatskej vandrovky je obdivuhodný výkon. Karpatská nadácia ocenila tímy vandrovníkov, ktorí dosiahli cieľ v najkratšom čase. Po ceste ich čakali aj logické tímové úlohy. Najbystrejšie tímy boli taktiež obdarené cenami od Karpatskej nadácie a partnera podujatia Ryba Košice.

Po trase si vandrovníci mali možnosť vychutnať jedinečné výhľady aj prekrásny východ slnka z vrchu Kloptáň. Tento rok im vandrovanie sťažilo počasie a dážď, ktorý ich sprevádzal väčšinu cesty. No i napriek dažďu účastníci prichádzali do cieľa plní nadšenia a pocitu prekonania samého seba.