Pozývame vás na tréning, ako efektívne pracovať s mladými dobrovoľníkmi.

Karpatská nadácia organizuje 22. januára 2013 tréningové stretnutie Dobrovoľník ako sprievodca dospievajúcemu životom a krízovými situáciami.

Jednodňové školenie – tréningové a konzultačné stretnutie je určené pre neziskové a iné organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a s mladými dobrovoľníkmi, ktoré majú záujem rozvíjať svoje zručnosti dobrovoľníckej práce s deťmi a s mladými ľuďmi.

Cieľom tréningu je poskytnúť poradenstvo a základné teoretické vstupy pre organizácie, ktoré pracujú s mladými dobrovoľníkmi a/ alebo pracujú s deťmi a mladými ľuďmi ako s cieľovou skupinou, a vytvoriť priestor na výmenu skúseností v tejto oblasti – ako sa pracuje s mladými, ako sa vyhnúť konfliktným situáciám, ako plniť ich očakávania a pod. v tejto dobe, ktorá si žiada iné prístupy, ako sa preferovali a uplatňovali doteraz.

Tréning bude viesť Mgr. Magdaléna Hugecová, ktorá má bohatú prax v tejto oblasti a spolupracuje s niekoľkými neziskovými organizáciami.

Prihlášky prijímame do 15. januára 2013. Tréning sa koná 22. januára v budove CASSOFIN, a. s. na Letnej 27, Košice (sídlo Karpatskej nadácie) od 8.30 do 16.00 hod.
Vložný poplatok je 12 EUR na osobu.