Praktický WORKSHOP zameraný na písanie a prípravu projektových žiadostí.

V najbližších týždňoch otvoríme viacero grantových výziev, v ktorých sa bude možné uchádzať o finančnú podporu pre vaše projekty

 

V tejto súvislosti sme sa rozhodli pripraviť praktický WORKSHOP zameraný na písanie a prípravu projektových žiadostí. Na workshope sa dozviete:

 • ako efektívne spracovať projektový zámer,
 • ako rozumieť terminológii pri písaní žiadosti o poskytnutie grantu,
 • ako efektívne pripraviť rozpočet
 • a získate tipy čomu sa vyhnúť a naopak, na čo nezabudnúť.
 

Workshop sa uskutoční 8. novembra 2021 od 14:30 do 18:30 online a bude rozdelený do nasledovných blokov:

 • stručný teoretický úvod do problematiky,
 • práca v skupine na projekte podľa zadanej témy,
 • prezentácia vypracovaných projektov,
 • spätná väzba školiteľa.

Účastníci budú pracovať v skupinách, pričom do skupiny budú zaradení podľa preferovanej témy pre vypracovanie projektu. Preferenciu témy si zvolíte v registračnom formulári. Témy pre vypracovanie projektu sú vybrané z najbližšie otváraných grantových programov Karpatskej nadácie, avšak získané znalosti je možné uplatniť pre ktorýkoľvek grantový program nadácie.

 

Témy grantových programovs ktorými budeme na workshope pracovať:

 • z grantového programu Spoločne pre región (v spolupráci s U. S. Steel Košice)
  • Bezpečnosť – aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života 
  • Deti a mládež – voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času 
 • z grantových programov Škola budúcnosti a Učiteľ/ka budúcnosti (v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions)
  • Rozvoj kritického myslenia žiakov základných škôl a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy
  • Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností žiakov základných škôl 
 

Workshop je určený pre záujemcov o získanie finančnej podpory prostredníctvom našich grantových programov, ktorí si potrebujú upevniť zručnosti alebo nemajú doterajšie skúsenosti s prípravou a uchádzaním sa o grantovú podporu, primárne však pre:

 • mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod.)
 • školy
 • učiteľov a učiteľky (najmä základných škôl)
 • zariadenia zabezpečujúce vzdelávaciu mimoškolskú činnosť
 • miestne samosprávy

Za vymenované subjekty sa môže zúčastniť iba jeden predstaviteľ organizácie.

 

Kapacita workshopu je limitovaná na maximálne 25 účastníkov.

 

Účasť na workshope je podmienená včasnou úhradou registračného poplatku vo výške 10 eur. Bankové údaje budú účastníkom zaslané po spracovaní registrácie. Zrušenie účasti s refundáciou registračného poplatku je možné do 12:30, 3. novembra 2021. Po tomto termíne refundácia poplatku nie je možná.

 

V prípade záujmu, prosím registrujte sa vyplnením registračného formuláru:

 

Tešíme sa na Vás!