Otvárame grantové programy ŠKOLA BUDÚCNOSTI a UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI 2022

Karpatská nadácia už istý čas vníma problém nedostatočnej flexibility a pripravenosti vzdelávacích systémov adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace potreby vzdelávania na všetkých 3 úrovniach. Budovanie a posilňovanie kľúčových kompetencií (vedomostí, zručností, postojov) absolventov základných, stredných ale aj vysokých škôl je nevyhnutné iniciovať čo najskôr. Na tomto spoločnom cieli sa dohodli partneri programu – Karpatská nadácia a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, ktorým záleží na rozvoji a kvalite života v tomto regióne. Preto aj tento rok otvárame grantový program ŠKOLA BUDÚCNOSTI a výzvu otvárame 25.10.2021.

Veríme, že základné školy v regióne takúto príležitosť privítajú a vďaka podpore, ktorú im spolu ponúkame, naštartujú tak potrebný a neodkladný proces premeny na školu zameranú na budúcnosť.

Zároveň otvárame aj program zameraný priamo na učiteľov a učiteľky – UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI.

Viac informácií o oboch programoch, sa dozviete na podujatí Podporíme školy a učiteľov budúcnosti, ktoré sa uskutoční v stredu, 27.10. o 15:00 na facebookovom evente Podporíme školy a učiteľov budúcnosti, alebo na webe Karpatskej nadácie. 

Stručné informácie o programoch: 

Program ŠKOLA BUDÚCNOSTI

 • Program podporí inovatívne základné školy v týchto oblastiach: 
  • Rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy
  • Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností
  • IKT / digitálne zručnosti 
  • Podpora STEAM vzdelávania
 • Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl 
 • O grant môžu požiadať základné školy (s výnimkou základných umeleckých škôl) a mimovládne organizácie, so sídlom na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj).
 • Maximálna výška grantu na projekt je 2 500 EUR, a celkovo fond prerozdelí 20 000 EUR.
 • Navrhované projekty musia byť realizované v období od 1. februára do 30. októbra 2022.
 • Výzva je otvorená od 25. októbra do 28. novembra 2021
 • Viac informácií nájdete TU

Program UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI

 • Program podporí projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu.
 • Maximálna výška grantu na projekt je 1 000 EUR, a celkovo fond prerozdelí 8 000 EUR, pričom až 20% z výšky poskytnutého grantu môže učiteľ/ka použiť na ohodnotenie vlastnej práce na projekte. ​
 • Navrhované projekty musia byť realizované v období od 1. februára do 15. októbra 2022.
 • Výzva je otvorená od 25. októbra do 28. novembra 2021
 • Viac informácií nájdete TU

Viac informácií o programoch a výzvach sa dozviete na našom webe, alebo na vyššie spomínanom podujatí Podporíme školy a učiteľov budúcnsoti, ktoré sa uskutoční v stredu, 27.10. o 15:00 na facebookovom evente Podporíme školy a učiteľov budúcnosti, alebo na webe Karpatskej nadácie.