Prebuďme Východ – Prihláška

Prebuďme Východ – Prihláška

Prebuďme Východ – Prihláška

Prebuďme východ - prihláška do ročníka 2020

Názov obce/lokality a jej charakteristika – opíš najdôležitejšie znaky lokality, jej nedostatky a silné stránky, problémy, ktoré vidíš a ktoré je potrebné riešiť, ale tiež potenciál, ktorý vidíš.

Čo ten problém pre obec/lokalitu znamená a čo spôsobuje. Čo by si chcel/chcela zlepšiť? Ako vnímajú tento problém iní ľudia v obci/lokalite? Robilo sa s riešením tohto problému niečo v minulosti a ak áno, prečo problém pretrváva?

Navrhni postup, ako sa k problému postaviť a čo konkrétne plánuješ urobiť. Aké aktivity chceš realizovať a koho chceš do riešenia tohto problému zapojiť? Aké zdroje – ľudské a iné budeš potrebovať? Ako dlho bude trvať riešenie problému?

Ako bude vyzerať stav na konci tvojho snaženia? Čo bude výsledkom navrhovaných aktivít? Čo budete považovať za úspech?

Načrtnite typy výdavkov, ktoré predpokladáš pri tvojom riešení. Zamysli sa nad tým, ktoré typy služieb nezoženiete zadarmo a budete ich potrebovať zaplatiť.)