Prebuďme Východ – Prihláška

Prebuďme Východ – Prihláška

Prebuďme Východ – Prihláška

Prebuďme východ - prihláška do ročníka 2020

Názov obce/lokality a jej charakteristika – opíš najdôležitejšie znaky lokality, jej nedostatky a silné stránky, problémy, ktoré vidíš a ktoré je potrebné riešiť, ale tiež potenciál, ktorý vidíš.

Čo ten problém pre obec/lokalitu znamená a čo spôsobuje. Čo by si chcel/chcela zlepšiť? Ako vnímajú tento problém iní ľudia v obci/lokalite? Robilo sa s riešením tohto problému niečo v minulosti a ak áno, prečo problém pretrváva?

Navrhni postup, ako sa k problému postaviť a čo konkrétne plánuješ urobiť. Aké aktivity chceš realizovať a koho chceš do riešenia tohto problému zapojiť? Aké zdroje – ľudské a iné budeš potrebovať? Ako dlho bude trvať riešenie problému?

Ako bude vyzerať stav na konci tvojho snaženia? Čo bude výsledkom navrhovaných aktivít? Čo budete považovať za úspech?

Načrtnite typy výdavkov, ktoré predpokladáš pri tvojom riešení. Zamysli sa nad tým, ktoré typy služieb nezoženiete zadarmo a budete ich potrebovať zaplatiť.)

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.