Pretransformovanie životného prostredia a postojov ľudí v Trstennom pri Hornáde

Na začiatku bola nespokojnosť pár jedincov s tým, čo sa deje v prírode. okolo našej obce Trstené pri Hornáde. Neporiadok, pribúdajúce čierne skládky a zistenie, že úrady to nevyriešia. Tí nespokojní jedinci, viac menej rovesníci, sme sa potom dali dokopy a zorganizovali sme niekoľko dobrovoľníckych, upratovacích brigád v okolí Hornádu a pod lesom.

Rýchlo sme však prišli na to, že nestačí iba upratovať. Aby už smeti nepribúdali, je potrebná osveta medzi spoluobčanmi a výchova detí v miestnej základnej škole k osobnej zodpovednosti za stav prostredia, v ktorom žijeme. Na osvetu a výchovu sú potrebné dobré príklady. My sme si ako príklad vybrali náš Starý Hornád, mŕtve rameno rieky Hornád , kde sme vyrastali. V lete sme tam chytali ryby, v zime korčuľovali, ale ako roky bežali, toto nádherné miesto sa nám zmenilo na veľkú divokú skládku rôzneho odpadu. V roku 2008 sme začali náš Starý Hornád chrániť a revitalizovať. Tam už nestačili vrecia na zbieranie odpadkov a dobrovoľnícka práca. Potrebovali sme bager, nákladiak, kontajner a inú techniku. Na to bolo treba financie. Mali sme však veľké šťastie, že sme sa dopočuli o Karpatskej nadácii a jej grantových programoch. Aby sme sa mohli o granty uchádzať, rýchlo sme založili občianske združenie s názvom Priatelia trstenskej prírody. V niekoľkých výzvach sme boli úspešní a tak sa nám za niekoľko rokov podarilo zo Starého Hornádu, ktorý bol smetiskom, urobiť pekné miesto na oddych. Naše aktivity sa zapáčili nielen spoluobčanom z našej obce, ale aj regiónu. Raz sa nás na brigáde zišlo vyše osemdesiat dobrovoľníkov. Pri Starom Hornáde sme odpracovali tisícky dobrovoľníckych hodín. Veľmi významným partnerom v našich aktivitách sa stala základná škola v našej obci. Žiaci so svojimi učiteľmi pomáhali pri upratovaní, sadení stromov, výrobe a vešaní vtačích búdok. Pomohli vytvoriť priestor, kde niekedy trávia čas aj počas vyučovania. Samozrejme, že naša základná škola je Zelenou školou. V roku 2014 sme sa zamerali na okolie medzinárodnej cyklotrasy Košice – Šárošpatak, ktorá vedie našim chotárom. Aj vďaka grantu Karpatskej nadácie sme postupne vysadili v jej okolí 140 kusov líp, ktoré tvoria Aleju priateľov prírody. V budúcnosti sa chceme zamerať na zachytávanie vody v krajine. Pripravujeme prednášky pre verejnosť a pre žiakov základnej školy s ktorými tiež chystáme monitorovanie erózie pôdy v neďalekých lesoch a na poliach. Našim veľkým cieľom je sprietočnenie nášho mŕtveho ramena. Usilovne pracujeme na príprave projektu a veľa komunikujeme s príslušnými úradmi. Ak sa nám to podarí, výrazne celoročne pribudne vody v Hornádskom lužnom lese a prídu si na svoje aj vodáci, splavujúci Hornád. Karpatskej nadácii patrí naše veľké Ďakujeme.”

OZ Priatelia trstenskej prírody z Trstenného pri Hornáde získalo od Karpatskej nadácie podporu na 6 projektov v rokoch 2009, 2010, 2013, 2015 a 2016 v celkovej výške 15 789,39€.