Program konferencie

Program konferencie
inkluzivna konferencia

4. decembra 2023

09:00 – 09:30 ⋙ Registrácia účastníkov

 

09:30 – 10:15 ⋙ Otváracie príhovory 

Moderuje: Stanislav Daniel (Porticus) a Michaela Bauer (UNICEF Slovakia RRO)

Miesto: Konferenčná sála A

Zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (TBC)

Regina De Dominicis, Regionálna riaditeľka, UNICEF ECARO(online vstup)
Laura Dittel, Riaditeľka, Karpatská nadácia

Vladimír Šucha, Vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR

 

10:15 – 10:25 ⋙ Premietanie videa: Spoločné vyhlásenie o inkluzívnom vzdelávaní detí a mládeže 

Moderuje: Stanislav Daniel (Porticus)

Miesto: Konferenčná sála A

Video detí, ktoré sa zúčastnili aktivít podporených programom Spolu pre deti.

 

10:25 – 11:00 ⋙ prestávka, Media Corner (priestor pre otázky novinárov)

 

11:00 – 12:00 ⋙ Inkluzívne vzdelávanie – Spoločný záväzok: stav reformy politík pre kvalitu vzdelávania a inklúziu na Slovensku

Prezentácie, panelová diskusia a priestor na otázky účastníkov.

Moderujú: Veronika Miškech Fričová (Karpatská nadácia) 

Miesto: Konferenčná sála A

Svetlana Síthová, Riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania (NIVAM) 

Kálmán Petőcz, Riaditeľ, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Ministerstvo školstva SR

Monika Fričová, Riaditeľka, Platforma rodín so zdravotným znevýhodnením, SK

Jana Bavoľárová, Riaditeľka, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír, SK

 

12:10 – 13:30 ⋙ obedná prestávka

 

13:30 – 15:00 ⋙ Inkluzívne vzdelávanie – Kvalitné vzdelávanie pre všetkých / inšpirácia zo zahraničia

Prezentácie, panelová diskusia a priestor na otázky účastníkov.

Moderuje: Tanja Rankovic (UNICEF Slovakia RRO)

Miesto: Konferenčná sála A

 • Kľúčové úvahy pre reformy inkluzívneho vzdelávania – perspektíva UNICEF, Maida Pasic, Poradkyňa pre vzdelávanie v regiónoch, UNICEF pre Európu a strednú Áziu, CH 
 • Podpora práva na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením – perspektíva EÚ, Mary Kyriazopolou, Manažérka aktivít, Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, GR
 • Portugalská cesta k inklúzii, Filomena Pereira, Riaditeľka, Odbor špeciálneho vzdelávania, Ministerstvo školstva, PT

 

15:00 – 15:30 ⋙ prestávka

 

15:30 – 16:45Kvalitné vzdelávanie pre všetkých optikou súčasných reforiem

Prezentácie, panelová diskusia a priestor na otázky účastníkov.

Moderuje: Jana Huttová (UNICEF Slovakia RRO)

Miesto: Konferenčná sála A

 • Učebné osnovy pre všetkých a kompetencie učiteľov pre inkluzívne vzdelávanie, Judith Hollenweger Haskell, Univerzita v Zürichu, CH
 • Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku, Peter Krajňák, Viceprimátor mesta Prešov (online vstup) a Maria Bezáková, Riaditeľka Základnej školy Škultétyho, Topoľčany  

 

16:45 – 17:00 ⋙ prestávka

 

17:00 – 18:30 Master Class v 2 menších skupinách na témy: 

MC1: Intervencie v ranej starostlivosti o deti,

Miesto: Kongresová miestnosť B

 • Paula Santos, Katedra pedagogiky a psychológie, Univerzita v Aveiro, PT
 • Simona Šimková, Riaditeľka, CVI Košice, SR 

Facilitátorka: Barbora Vanek (UNICEF Slovakia) 

MC2: Meniaca sa úloha škôl vo vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením – podpora práva na inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov,

Miesto: Kongresová sála A

 • Mary Kyriazopolou, Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania, GR
 • Filomena Pereira, Riaditeľka, Odbor špeciálneho vzdelávania, Ministerstvo školstva, PT
 • Marina Starčević Cviko, Oddelenie vzdelávania,  UNICEF Srbsko &  Nataša Jović, Konzultantka pre inkluzívne vzdelávanie, UNICEF Srbsko (online vstup)

Facilitátorky: Tanja Rankovic, (UNICEF Slovakia RRO) a Andrea Naletto (UNICEF ECARO)

(Zaregistrovať sa na konkrétnu Master Class môžete v registračnom formulári.)

 

od 19:30 ⋙ Večerný raut a divadelné predstavenie sociálneho divadla Hopi Hope.

záverečná konferencia o inkluzívnom vzdelávaní

5. decembra 2023

09:00 – 10:30 ⋙ Vzdelávanie v ranom detstve pre každé dieťa 

Prezentácie, panelová diskusia a priestor na otázky účastníkov.

Moderuje: Štefan Porubský (Univerzita of M. Bela, SR)

Miesto: Kongresová sála A

 • Vzdelávanie v ranom detstve pre každé dieťa, Ivelina Borisova, Regionálna poradkyňa pre vzdelávanie v ranom detstve, UNICEF ECARO 
 • Implementácia politiky vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve na úrovni samospráv, Bjorn Martens, Projektový manažér, Oddelenie starostlivosti o deti, mesto Gent, BE a Hester Hulpia, VBJK, Centrum pre inovácie v prvých rokoch, Gent, BE 
 • Včasná inkúzia Rómov, Katarína Vančíková, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela
 • Profesionálny rozvoj v oblasti inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve, Eva Pupíková, Učiteľka profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie, NIVAM, Slovakia 

 

10:30 – 11:00 prestávka

 

11:00 – 12:30 Samostatné pracovné skupiny. Prezentácia s diskusiou.

PS1: skupina: Desegregácia Rómov vo vzdelávaní,

Facilitátorky: Miroslava Hapalová, Programová špecialistka, UNICEF Slovakia RRO 

Miesto: Kongresová miestnosť B

 • Desegregácia vo vzdelávaní, Bulharsko, Maria Yankova, Špecialistka na vzdelávanie, UNICEF Bulharsko a Lalo Kamenov, Riaditeľ Centra pre vzdelávaciu integráciu detí a študentov z etnických menšín
   (online vstup)
 • Desegregácia vo vzdelávaní – Úspechy a výzvy –Ján Hero, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Ministerstvo školstva SR

PS2: Podpora nových študentov zo zahraničia v školách – podporné opatrenia, osvojenie si druhého jazyka, multikultúrna výchova

Facilitátorka: Jana Huttová, Konzultantka pre vzdelávanie, UNICEF Slovakia RRO

Miesto: Kongresová sála A

 • Judith Hollenweger Haskell, Univerzita v Zürichu, Univerzita pre vzdelávanie pedagógov (PHZH), CH
 • Martina Běťáková, Zástupkyňa štátneho tajomníka Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR
 • Matej Sapák, Zástupca zodpovedný za Ukrajinu, Ministerstvo školstva SR

(Prihlásiť sa do konkrétnej pracovnej skupiny môžete v registračnom formulári.)

 

12:30 – 13:30 obedná prestávka

 

13:30 – 13:50 ⋙ Výstupy pracovných skupín a diskusia 

Moderátor: Stanislav Daniel (Porticus)

Miesto: Kongresová sála A

 

13:50 – 15:30 ⋙ Príklady dobrej praxe z projektov podporených v rámci programu Spolu pre deti

Miesto: Kongresová sála A

Facilitátorka: Nora Čéplőová (Karpatská nadácia)

Organizácie:

EFFETA, Nitra (Spájame sa pre deti so zdravotným znevýhodnením),

CINEFIL, Košice (Úsmev a Radosť pre Ukrajinu),

CVI Košice, n. o., Košice (Prvé (K)ROKY),

Materská škola Dr. Clementisa 59, Skalica (Spolu bez bariér),

Mesto Snina (Naše sertsya jekhetane),

Inklucentrum, Bratislava (Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie) 

 

15:30 – 16:00 prestávka

 

16:00 – 16:25 Rozhovor o inkluzívnom vzdelávaní – prečo je dôležité a prospešné pre každé dieťa

Moderátorka: Michaela Bauer, Emergency Coordinator, UNICEF Slovakia RRO 

Čestný hosť: Gautam Rana, Veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku

Miesto: Konferenčná sála A

 

16:25 – 16:45 ⋙ Ďalšie kroky pre inklúziu na Slovensku

Moderuje: Kálmán Petőcz (Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Ministerstvo školstva SR)

Miesto: Konferenčná sála A

 

16:45 – 17:00 ⋙ Záverečné príhovory a ukončenie konferencie

Moderujú: Veronika Miškech Fričová (Karpatská nadácia) a Tanja Rankovic (UNICEF Slovakia RRO)

Miesto: Konferenčná sála A

Zmena programu vyhradená, ďakujeme za pochopenie.