Program štipendií T – Systems Slovakia.

Štvrtý ročník štipendií pre vysokoškolákov z východu otvorený.

Karpatská nadácia dnes otvorila štvrtý ročník Program štipendií T – Systems Slovakia, ktorý podporí vysokoškolákov z východného Slovenska sumou v celkovej výške 11 200 EUR.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti dennej formy štúdia na prvom alebo druhom stupni vysokých škôl a univerzít v roku 2013/2014, ktoré sa nachádzajú na východnom Slovensku (Prešovský a Košický samosprávny kraj).

Uzávierka podania žiadostí je 5. október 2013.