Program štipendií T – Systems Slovakia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Štvrtý ročník štipendií pre vysokoškolákov z východu otvorený.

Karpatská nadácia dnes otvorila štvrtý ročník Program štipendií T – Systems Slovakia, ktorý podporí vysokoškolákov z východného Slovenska sumou v celkovej výške 11 200 EUR.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti dennej formy štúdia na prvom alebo druhom stupni vysokých škôl a univerzít v roku 2013/2014, ktoré sa nachádzajú na východnom Slovensku (Prešovský a Košický samosprávny kraj).

Uzávierka podania žiadostí je 5. október 2013.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.