44 vytrvalcov versus 50 km.

Kto sa odhodlá zdolať 50 kilometrov, aby mohol darovať 100 eur na pomoc iným?

Túto sobotu sa 44 vandrujúcich vydá na Karpatskú vandrovku po hrebeni Volovských vrchov, aby zdolali 50 km trasu. Zároveň darujú 100 eur do Fondu Karpatskej vandrovky. Peniaze v spolupráci s Karpatskou nadáciou rozdelia na dobré projekty na východnom Slovensku.
V cieli trasy na Bankove v Košiciach pokrstia nového maskota vandrovky – rysa.