44 vytrvalcov versus 50 km.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kto sa odhodlá zdolať 50 kilometrov, aby mohol darovať 100 eur na pomoc iným?

Túto sobotu sa 44 vandrujúcich vydá na Karpatskú vandrovku po hrebeni Volovských vrchov, aby zdolali 50 km trasu. Zároveň darujú 100 eur do Fondu Karpatskej vandrovky. Peniaze v spolupráci s Karpatskou nadáciou rozdelia na dobré projekty na východnom Slovensku.
V cieli trasy na Bankove v Košiciach pokrstia nového maskota vandrovky – rysa.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.