Program Tu žijeme a pomáhame udelil granty.

Jedenásť dobrovoľníckych projektov prispeje k lepšiemu životu na východnom Slovensku.

Tretí ročník grantového programu „Tu žijeme a pomáhame“ podporil 11 projektov z prešovského a košického regiónu sumou 14 090,61 EUR. Program administruje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.
V realizácii týchto projektov sa dobrovoľnícky aktívne angažujú zamestnanci firmy LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 17 projektov s celkovou žiadanou sumou takmer 23 500 EUR.

Od svojho otvorenia v roku 2014 program podporil 25 projektov v celkovej sume 42 090,61 EUR.

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.


Zoznam_projektov_TZAP_2016

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.