Nový nadačný Fond Getrag rozdelil až 50 000 Eur

Košice, 8. marca 2016

Prvý ročník grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región rozdelil z Nadačného fondu Getrag až 50 000 EUR medzi 16 inšpiratívnych projektov.

Getrag pre ľudí rozdelil z Nadačného fondu Getrag 15 565 Eur medzi 5 projektov, do ktorých sú zapojení aktívni zamestnanci spoločnosti. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Getrag pre región rozdelil 34 435 Eur medzi 11 projektov, do ktorých sú zapojení aktívni zamestnanci spoločnosti. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.