Nový nadačný Fond Getrag rozdelil až 50 000 Eur

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Košice, 8. marca 2016

Prvý ročník grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región rozdelil z Nadačného fondu Getrag až 50 000 EUR medzi 16 inšpiratívnych projektov.

Getrag pre ľudí rozdelil z Nadačného fondu Getrag 15 565 Eur medzi 5 projektov, do ktorých sú zapojení aktívni zamestnanci spoločnosti. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Getrag pre región  rozdelil 34 435 Eur medzi 11 projektov, do ktorých sú zapojení aktívni zamestnanci spoločnosti. Fond spravuje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o..

Viac informácií Vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.