Program Tu žijeme a pomáhame znova podporí dobré nápady.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a projekty mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Granty v maximálnej výške 2 500 EUR budú udelené na podporu vzdelávania, ochrany životného prostredia, podporu zdravia a realizácie zdraviu prospešných aktivít a na rozvoj dobrovoľníctva.

Program je financovaný z asignácie percent z dane spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

Výzva_Tu žijeme a pomáhame_2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 29. januára 2018.

Ďalšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.