10 podporených nápadov prinesie regiónu v roku 2018 ďalšie zmeny.

V piatom ročníku grantového programu Karpatskej nadácie a spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o. „T“ for all, all for „T“ bude podporených 10 projektov.

Prijímateľmi podpory sú neziskové organizácie a občianske združenia na východnom Slovensku, ktoré aktívne reagujú na potreby komunít v oblasti kvality životného prostredia, trávenia voľného času, pohybových a športových aktivít. Program je zároveň aj zamestnaneckým programom a rozvíja dobrovoľnícku angažovanosť zamestnancov IT spoločnosti.

Košické sídliská ožijú farbami a aktivitami pre tvorivé komunity, Šarišský hrad zlepší podmienky pre svojich návštevníkom a vytvorí priestor pre detské kino, milovníci športu a aktívneho pohybu si budú opäť môcť zmerať sily v triatlone, deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny objavia nové možnosti spoločného trávenia voľného času a detské ARO v Košiciach zvýši kvalitu svojho technického vybavenia.

O finančnú podporu sa v tomto ročníku uchádzalo 37 projektov.

Zoznam podporených projektov 2018:

  • RECEM n.o. Košice, Kreatívne hry pre deti / Creative games for kids
  • OZ Barlička, Prešov, Komunitné leto pre všetkých
  • Strážcovia pravých pokladov storočí, Gelnica, Infosystém hradu Šariš
  • Rodinné centrum Stonožka Košice, Košice, STOnožičiek, STOručičiek
  • Akadémia Bojového Umenia, Sabinov, 100 Ročná história v dreve
  • Nový film, Prešov, Detský svet filmu
  • Krajina nepoznaná, Košice, Spolu bez hraníc
  • 3-atlon, Košice, Košický triatlon 2018
  • Detské ARO Košice, Košice, Hrudná drenáž 21.storočia
  • Klub 3F, Košice, Urban Art Fest

Zoznam podporených projektov 2018 aj s finančnou alokáciou nájdete tu.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.