Sme najmenej tolerantnou krajinou v EÚ. Prečo?

Len 30 % Slovákov si myslí, že gejovia, lesby a bi ľudia by mali mať rovnaké práva ako heterosexuálni ľudia (údaj z Eurobarometra 2019). Drvivá väčšina Slovákov ale nemá osobnú skúsenosť s LGBTI+ komunitou a názor si vytvára na základe médií či výrokov politikov. A to je problém. Pretože rétorika niektorých médií aj politikov nie je pravdivá, korektná ani rešpektujúca.

Médiá formujú názory ľudí a politici rozhodujú o ich životoch. Aj napriek tomu sa stáva, že nemajú dobre naštudovanú tému, neovládajú správny slovník a opierajú sa o informácie z konšpiračných médií. Na základe týchto zistení sa aktívni ľudia zo súkromného, neziskového aj ziskového sektora rozhodli, že vytvoria webovú stránku duhovykompas.sk a zorganizujú školenia pre novinárov, organizácie, firmy či politikov, aby ich vzdelávali v téme LGBTI+.

Jedno také školenie sa uskutočnilo 22. marca 2023 v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach. Na pozvánku reagoval len jeden novinár, ostatní účastníci zastupovali firmy či organizácie, medzi nimi aj tím Karpatskej nadácie.

Workshop viedli majiteľ Teplárne a aktivista Roman Samotný a Dominik Holič s Eleonórou Barcziovou z kreatívneho štúdia Büro Milk. Venovali sa otázke, prečo je rešpektujúci jazyk dôležitý? Prešli si základné pojmy, analyzovali konkrétne články o LGBTI+ ľuďoch publikované v slovenských médiách a o všetkom výdatne diskutovali.

Zhrnuli sme niekoľko postrehov:

✔️ Pri prinášaní informácií by sme mali byť objektívni a rešpektujúci, mali by sme sa vyhnúť citovo zafarbeným výrazom a nepodsúvať čitateľovi naše dojmy, neoverené či nepravdivé informácie…    ✔️ Miesto slova homofóbna spoločnosť by sme mali používať výraz homonegatívna, pretože slovo homofóbny často vyvoláva negatívny pocit.
✔️ Poznáme niekoľko skratiek – LGBTI, LGBTI+, LGBTIQ… Používanie každej z nich je správne, ale najčastejšie sa na Slovensku používa LGBTI+.
✔️ Skratka LGBTI+ znamená lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia. Plus označuje iné sexuálne a romantické orientácie či rodové identity.
✔️ Ak nechcete použiť skratku, ale hľadáte výraz, ktorý ju celú zahrnie, môžete používať slovo queer/kvír.
✔️ Miesto slova lesbička používame výraz lesba. Zdrobnenina totiž evokuje stereotypy spájané so ženským pohlavím, keď nimi môžeme vyjadrovať názor, že žena je slabšia, zraniteľná a pod.
✔️ Miesto slova homosexuál používame slovo gej/gay, alebo homosexuálny človek/bisexuálny človek/heterosexuálny človek.
✔️ Odlišnú identitu ľudí netolerujeme, ale akceptujeme. Môžeme tolerovať, napríklad, že deti pri stole kričia, hoci nám to prekáža, ale niekoho identita nám nemá čo prekážať, a teda ju nemáme tolerovať, ale akceptovať alebo rešpektovať. Vráťme sa k nášmu titulku – aj napriek tomu až také vysoké percento ľudí nieže neakceptuje, ale netoleruje niekoho identitu a vlastný život.                          ✔️ Po vojne na Ukrajine je téma LGBTI+ druhou najviac komunikovanou v konšpiračných médiách, ktoré sú bezplatné a ľahko prístupné, a teda veľmi jednoducho tvoria verejnú mienku, ktorá je založená na nepravdivých informáciách.                                                                    

Všetky ďalšie dôležité pojmy ako napr. asexuálny či aromantický človek, coming-out, kvír, pohlavie, rod, orientácia…, ale aj vysvetlenia a princípy, ako hovoriť o LGBTI+ ľuďoch citlivo, s rešpektom a bez predsudkov, nájdete na stránke duhovykompas.sk. Aj vďaka nemu sa môžete v danej téme orientovať, o LGBTI+ ľuďoch hovoriť s rešpektom a krok po kroku sa podieľať na tom, aby LGBTI+ ľudia mali na Slovensku rovnaké práva ako všetci ostatní.

„Témy spojené s LGBTI+ ľuďmi sú dnes diskutované častejšie, čo považujem za veľmi dôležité. Rovnako dôležité je však tento diskurz viesť kultivovane, citlivo a rešpektujúco, a to nám často nejde najlepšie. Takéto školenia sú preto veľmi potrebné pre nás všetkých, lebo každý a každá z nás má čo vylepšovať na vlastnom vnímaní a komunikácii. Veľmi by som si želala, aby ich absolvovali aj politici a političky, novinári a novinárky, ktorých vyjadrenia majú veľkú váhu a silný vplyv.“

Zaujímavosť:
V 16. storočí boli opätky vrcholom mužnosti, v 21. storočí ich považujeme za čisto ženskú záležitosť. Nohavice si v minulosti ženy nesmeli obliekať a dnes sú prirodzenou súčasťou ich šatníka.