Spoločne pre región 2017/2018 – výzva otvorená!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Spoločne pre región je grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. administrovaný Karpatskou nadáciou.

V tomto ročníku na podporu verejnoprospešných  komunitných projektov prerozdelíme 13 500 eur.

O finančnú podporu z tohto programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského  kraja, v ktorých pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Granty  podporia  projekty zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako aj environmentálne  aktivity v maximálnej výške 2 500 eur.

V minulom ročníku bolo podporených 6 projektov. Malých železničiarov potešili priestory v novej staničnej budove detskej historickej železničky v košickom Čermeli, obyvateľov obcí Jarabina a Hažlín nové oddychové zóny, milovníkov psov zase renovácia kynologického klubu Ľubovňan. Pribudla aj trojgeneračná komunitná záhrada  v prešovskej Barličke a mladí dobrovoľníci z Domky sa pripravili na to, čo všetko dobrovoľníctvo ako  životný štýl so sebou prináša.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 15. januára 2018.

Text výzvy Spoločne pre región 2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky tu: www.granty.karpatskanadacia.sk

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152

Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s.r.o. je  Karpatská nadácia. Od svojho otvorenia  program podporil 95 projektov celkovou sumou 241 904,98 eur.