test-ideathon-formular

test-ideathon-formular
Prečítajte si prosím nasledujúce otázky, premyslite si odpovede a čo najpresnejšie na ne odpovedzte:

(stručne opíšte Váš projektový zámer, ktorý chcete realizovať)

(opíšte čo Vás inšpirovalo/presvedčilo, že je potrebné realizovať Váš projektový zámer, prečo je potrebné sa týmto vo Vašej komunite zaoberať)

(opíšte aktivity/postupné kroky ako chcete Váš projektový zámer zrealizovať/vybudovať od začiatku do konca realizácie projektu)

(opíšte aký originálny prínos bude mať zrealizovanie Vášho projektu, ako presne ovplyvní Vašu komunitu, kto a aký úžitok z nej bude mať)

(opíšte akým spôsobom a kým bude možné v budúcnosti využívať výsledok realizácie Vášho projektu – jeho očakávaný budúci prínos spoločnosti)

(opíšte koľko dobrovoľníkov bude na projekte pracovať, aké organizácie alebo subjekty sa do realizácie projektu dobrovoľnícky zapoja a konkretizujte akým spôsobom-manuálna práca, poskytnutie materiálu a pod.)

(jasne rozdeľte grantové a vlastné náklady)

(ak áno, stručne opíšte akého a jasne definujte percentuálny podiel tohto projektu vo vzťahu k celkovému zámeru, ktorý budete realizovať)

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.