Tri grantové programy ešte čakajú na vaše nápady.

Nepremeškajte termíny podávania žiadostí o finančnú podporu vašich projektov: Karpatská nadácia vám ponúka možnosť uchádzať sa o podporu v troch grantových programoch.

 

T for All, All for T – uzávierka 1. decembra 2014

Spoločne pre región – uzávierka 5. januára 2015

Tu žijeme a pomáhame – uzávierka 12. januára 2015

 

Grantové programy Karpatskej nadácie sú určené pre neziskové organizácie a miestne samosprávy. Programy vyžadujú vytvorenie miestnych partnerstiev a zapojenie miestnej komunity do realizácie projektov.
Karpatská nadácia podporuje projekty najmä na východnom Slovensku, v regióne Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Viac informácií o programoch vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.