Tri grantové programy ešte čakajú na vaše nápady.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nepremeškajte termíny podávania žiadostí o finančnú podporu vašich projektov: Karpatská nadácia vám ponúka možnosť uchádzať sa o podporu v troch grantových programoch.

 

T for All, All for T – uzávierka 1. decembra 2014

Spoločne pre región – uzávierka 5. januára 2015

Tu žijeme a pomáhame – uzávierka 12. januára 2015

 

Grantové programy Karpatskej nadácie sú určené pre neziskové organizácie a miestne samosprávy. Programy vyžadujú vytvorenie miestnych partnerstiev a zapojenie miestnej komunity do realizácie projektov.
Karpatská nadácia podporuje projekty najmä na východnom Slovensku, v regióne Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Viac informácií o programoch vám poskytneme na info@karpatskanadacia.sk.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.