Sieťovacie stretnutie neziskových organizácií

V stredu 3. decembra 2014 sme usporiadali sieťovacie stretnutie neziskových organizácií s cieľom podporiť ich spoluprácu a výmenu skúseností.

Po minuloročnej dobrej skúsenosti sme aj na tento december pripravili sieťovacie stretnutie pre neziskové organizácie spojené s vianočnou čašou vína. Našou ambíciou je podporiť neziskové organizácie z východného Slovenska v budovaní vzájomných kontaktov, v rozmýšľaní o možných spoločných projektoch a najmä vo výmene skúseností a poskytovaní vzájomnej podpory v neľahkých časoch.

Stretnutie sa uskutočnilo vo veľmi príjemnej neformálnej atmosfére pri malom občerstvení a klavírnom doprovode Jána Hudáka z Bardejova.
Vybrané neziskové organizácie na stretnutí ponúkali na predaj svoje výrobky. Aj takýmto spôsobom mohli účastníci stretnutia podporiť ich aktivity.

Sieťovacie stretnutie sa uskutočnilo s podporou TGE a VSE Holdingu, a. s. z asignácie dane z príjmu.