Sieťovacie stretnutie neziskových organizácií

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V stredu 3. decembra 2014 sme usporiadali sieťovacie stretnutie neziskových organizácií s cieľom podporiť ich spoluprácu a výmenu skúseností.

Po minuloročnej dobrej skúsenosti sme aj na tento december pripravili sieťovacie stretnutie pre neziskové organizácie spojené s vianočnou čašou vína. Našou ambíciou je podporiť neziskové organizácie z východného Slovenska v budovaní vzájomných kontaktov, v rozmýšľaní o možných spoločných projektoch a najmä vo výmene skúseností a poskytovaní vzájomnej podpory v neľahkých časoch.

Stretnutie sa uskutočnilo vo veľmi príjemnej neformálnej atmosfére pri malom občerstvení a klavírnom doprovode Jána Hudáka z Bardejova.
Vybrané neziskové organizácie na stretnutí ponúkali na predaj svoje výrobky. Aj takýmto spôsobom mohli účastníci stretnutia podporiť ich aktivity.

Sieťovacie stretnutie sa uskutočnilo s podporou TGE a VSE Holdingu, a. s. z asignácie dane z príjmu.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.