V stredu sa konal Business for Community Dinner.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia pozvala v stredu 9. januára lídrov východoslovenského podnikateľského sektora na neformálnu pracovnú večeru.

Naším cieľom je do aktivít zameraných na zmierňovanie chudoby a na komunitný rozvoj zapojiť všetkých, ktorí aktívne pôsobia v našom regióne. Firmy ako činitelia na trhu práce, tvorcovia zisku a potenciálni podporovatelia komunity patria medzi najdôležitejších aktérov miestneho rozvoja. Preto Karpatská nadácia považuje za nevyhnutné ich zapájať do svojich aktivít, hovoriť o možnostiach vzájomnej spolupráce a mapovať potreby komerčného aj nekomerčného sektora s cieľom spájať potreby s možnosťami pomoci.

S týmto cieľom sa konal prvý Business for Community Dinner, ktorý nadácia organizovala v Košiciach pre svojich súčasných aj potenciálnych partnerov z firemného sektora. Na večeri sa zúčastnili zástupcovia cca desiatich spoločností ako napr. VSE, a. s., NESS KDC, Telegrafia, a. s., HOWE Slovensko.

Hlavným hosťom večera bol štátny tajomník Ministerstva financií SR JUDr. Vazil Hudák, bývalý predseda Správnej rady nadácie, ktorý priblížil našim hosťom momentálnu finančnú situáciu a výzvy, no aj príležitosti, Slovenska z domácej aj zahraničnej perspektívy.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.