Výsledky grantovej výzvy UČITEĽ/KA BUDÚCNOSTI a ŠKOLA BUDÚCNOSTI 2022

Sumou 28 tisíc eur sme podporili 10 základných škôl a 9 učiteliek/učiteľov budúcnosti.

Pracovný trh a život ako taký sa rýchlo menia a neustále podliehajú technologickým výdobytkom našej doby. Náš vzdelávací však systém nie je schopný na to rýchlo a promptne reagovať. Žiaci a študenti majú nedostatok praktických možností, veľa času trávia memorovaním a málo sa venujú nadobúdaním tzv. SOFT SKILLS, akými sú kreativita, komunikačné schopnosti, prispôsobivosť či práca v tíme. Taktiež schopnosť správne používať digitálne nástroje, kriticky myslieť a dešifrovať hoaxy. Pretože negatívnym vplyvom moderných technológií sú naše deti denne vystavené. Aj preto sme v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia otvorili programy Škola budúcnosti a Učiteľ/ka budúcnosti. Aktívnym učiteľom a školám sme dali možnosť realizovať projekty so zameraním na inovatívny a netradičný prístup k vyučovaniu, ktorý už u detí na základných školách podporuje kreativitu, tímovosť, mediálnu i informačnú gramotnosť.

V 3. ročníku uspelo 10 škôl budúcnosti so svojimi projektmi, medzi ktoré prerozdelíme 20 000 eur:
 1. Základná škola Gemerská– Roboti na Gemerskej (Košice)
 2. OZ Anjelský dotyk – Edukačný proces zážitkovou a hravou formou (Sečovce)
 3. Základná škola s materskou školou Zalužice – Buď v obraze (Zalužice)
 4.  Základná škola Ždaňa – Čo je pravda? (Ždaňa)
 5. Základná škola Staničná 13 – Mysli, tvor a programuj s BEE BOTOM (Košice)
 6. Súkromná ZŠ DSA Prešov – (Ne)potrebná matika (Prešov)
 7. Špeciálna základná škola Sečovce – Tablety a ich využitie pri vyučovaní komunikačných schopností (Sečovce)
 8. ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou – Pripravení na budúcnosť (Dlhé nad Cirochou)
 9. Expression o.z. – Letná rozvojová akadémia (Kežmarok)
 10. ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou – Učíme sa a liečime spoločne (Rakovec n. Ondavou)
A 9 učiteliek/učiteľov budúcnosti, medzi ktorých prerozdelíme 8 000 eur:
 1. Ivana Novotná – Outdoorové vyučovanie (Košice)
 2. Adriana Panáková – Babka k babce budú kapce (Vranov nad Topľou)
 3. Alena Rapčan Štrompová – RozHovory (Košice)
 4. Jana Marcinová – Zmysly (Sečovce)
 5. Ľubica Demčáková – Činnostné učenie v matematike (Prešov)
 6. Milan Bereščík – Imunitu cibrí pohyb, kinball zničí hlúpy covid! (Lemešany)
 7. Katarína Jakubčová – Zrnko kávy (Humenné)
 8. Danka Olšiaková – Túlavé topánky (Hermanovce)
 9. Iveta Bujdošová – Modernizácia výučby (Stropkov)
Okrem finančnej podpory je úspešným učiteľkám a učiteľom poskytnutý profesionálny mentoring zo strany zamestnancov firmy Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a networking so všetkými zapojenými učiteľmi a mentormi.