Akadémia I AMbitious učí stredoškolákov zručnosti 21. storočia

Slovenskí stredoškoláci, ale aj mnohí vysokoškoláci sa často sťažujú na málo možností praxe počas štúdia. Výsledkom sú neskúsení a ustráchaní absolventi, do ktorých musí zamestnávateľ investovať mnoho času aj energie. A nielen to. Študenti stredných škôl často nevedia, čo by chceli v budúcnosti robiť, ako si vybrať vysokú školu, či sa vôbec oplatí ostať žiť a pracovať na Slovensku. Preto vznikla akadémia I AMbitious.

Založili ju tri kamarátky počas strednej školy. Za 4 roky z malého projektu pre spolužiakov vytvorili nadupanú vzdelávaciu aktivitu, ktorá stredoškolákom umožní pracovať na projektoch priamo v neziskovej organizácii, v samosprávnom kraji či krajskom meste, v súkromnej firme a na tvorbe svojho vlastného projektu. Nejde však o kvázi projekty na papieri, ale o reálne ambiciózne riešenia, ako napríklad osadenie elektro nabíjacích staníc v trnavskom regióne, produktové nápady pre firmu Slido či lokálna moderná televízia Square TV. V rámci I AMbitious tak vznikli reálne projekty pre komunity, samosprávne kraje, firmy či samotných študentov, ktoré pozitívne ovplyvňujú regióny a Slovensko. Ako sa to dievčatám podarilo? Prečítajte si v rozhovore so spoluzakladateľkou a autorkou nápadu Teréziou Dominikou Lukáčovou.

Terézia Dominika Lukáčová. Foto: Dávid Oravec

Ako sa to stane, že stredoškoláčka založí vlastnú a úspešnú akadémiu?
Bola som dobrá žiačka, ale v ničom som nevynikala a nemala som vyšpecifikovaný smer, ktorým sa chcem uberať. Zapájala som sa do všetkých mimoškolských aktivít, tvorila som vlastné nápady, avšak možností na realizáciu v tom čase nebolo veľa. Rozhodla som sa prihlásiť na polročný vzdelávací pobyt v Dánsku, študovala som na druhom najlepšom gymnáziu v meste Silkeborg. Dánsky systém vzdelávania ma úplne nadchol a keď som sa vrátila domov, začala som premýšľať, prečo to u nás nefunguje rovnako. Začala som googliť rôzne neformálne vzdelávacie programy a inštitúcie, ktoré to robia podobne ako v Dánsku. Našla som LEAF aj Nexteriu a prihlásila sa do ich programov. Získala som tam mnoho skúseností, a tak som sa rozhodla založiť I AMbitious.

Aký je dánsky systém vzdelávania?
Kreatívnejší, zážitkovejší, interaktívnejší v porovnaní s tým naším. S profesormi sme mali veľmi priame, partnerské až priateľské vzťahy. Vyučujúci tak vedel pristupovať k študentovi personalizovanejšie, vyzdvihovať jeho silné stránky, rozvíjať ich. Hodiny trvali 90 minút, vďaka čomu mal profesor priestor na aktivity a prácu so študentmi. Na hodiny sme sa museli pripravovať vopred. Doma sme si naštudovali materiály z internetu, aby sme mali predstavu, čo budeme preberať. Prvých 15 minút hodiny si s nami profesor prešiel text, vysvetlil nám ho, dal nám intro do látky, ktorú ideme preberať, potom sme diskutovali v menších skupinách o tom, čo sme čítali, čo sú pre nás kľúčové informácie. V skupinách sme potom riešili zadanie (krátky projekt) súvisiace s témou, na konci hodiny sme sa všetci spojili, prezentovali svoje zadania, diskutovali sme o tom. Profesor bol skôr v roli facilitátora, ktorý nás viedol, aby sme učivu porozumeli, ale aby sme na to prišli sami. Vďaka tomu sme vedeli, prečo sa látku učíme, na čo nám to v budúcnosti bude, na čo to nadväzuje a zároveň sme nadobúdali zručnosti 21. storočia – práca v tíme, schopnosť argumentovať, kriticky myslieť, kreatívne pracovať. Počas štúdia sme tvorili veľa semestrálnych projektov, štúdium bolo medzipredmetové, vedeli sme, že látka z dejepisu súvisí s geografiou a podobne. Po škole fungovali rôzne krúžky a veľa času po škole sme trávili komunitne. Profesori sedeli spolu so študentmi na lavičke, častokrát prichádzali aj rodičia, zhovárali sa a škola fungovala ako veľká komunita.

Karpatskú vandrovku prešiel rekordný počet ľudí, najrýchlejší ju prebehli za necelých 8 hodín

Do 13. ročníka Karpatskej vandrovky sa zapojilo rekordných 172 ľudí a spolu vyzbierali 12 500 eur. Peniaze použije Karpatská nadácia na podporu dobrých projektov na východnom Slovensku. Hlasovať za nich budú aj samotní vandrovníci. Jedinečný darcovský turistický pochod sa konal 17. septembra 2022 vo Volovských vrchoch.

Viac o Terkinej skúsenosti v Dánsku si prečítajte tu »

Čiže si kúsok Dánska chcela preniesť na Slovensko práve cez I AMbitious?
Máme dve možnosti. Buď zo Slovenska odídeme, alebo tu prinesieme nové nápady. Inšpiratívni ľudia z neziskových organizácií na Slovensku mi ukázali, že nemusím ísť do zahraničia, že aj tu sa deje veľa úžasných vecí. A zároveň som si vďaka tejto akadémii uvedomila, čo chcem naozaj robiť – snažiť sa aspoň trochu inovovať vzdelávanie na Slovensku. A takúto možnosť by mohli mať raz všetci stredoškoláci, v každom regióne. Preto sme založili I AMbitious.

Ako ste to urobili?
V prvom rade sme sa dali dokopy tri kamarátky – Sofia Kohútová, Veronika Kováčiková a ja. Na začiatku sme ešte nemali predstavu, ako to uchopíme, ale mali sme myšlienku a koncept, aby program bol komplexný. S ním sme potom zašli za ľuďmi z Nexterie, ktorí nám veľmi pomohli. Prvé štyri roky sme na tomto projekte pracovali dobrovoľne a mali sme šťastie, že všetci nám veľmi pomáhali a robili to pro bono, lebo tomu verili. Keď niečo má zmysel a robíte to s láskou a nadšene, tak sa vám to vráti. Nám sa to vrátilo v podobe, že program sa vďaka pomoci všetkých naokolo vyprofiloval do kvalitnej akadémie, ktorá spolupracuje s profesionálmi a dáva im zmysel rozvíjať budúcu generáciu mladých ľudí.

Workshop radikálnej otvorenosti s Vierkou Tatayovou z Martinus. Foto: archív I AMbitious

Ako si máme predstaviť akadémiu I AMbitious?
Je to neformálny vzdelávací program, ktorý rozvíja študentov, pomáha im sa nájsť, rozvíja ich zručnosti 21. storočia, dopĺňa formálne vzdelávanie. Sme si vedomí toho, že nezmeníme svet a že nemôžeme suplovať formálne vzdelávanie. I AMbitious je doplnok pre študentov, ktorí chcú robiť niečo viac. Chceme, aby získali prax, lebo to mladým ľuďom na Slovensku veľmi chýba. Prax získajú v neziskovom, verejnom aj súkromnom sektore. Spoznajú organizácie a ľudí, ktorí zmenu tvoria dlhodobo. Môžu sa od nich veľa naučiť a zároveň ich nasledovať, ak by chceli. Mnohí naši absolventi prišli na to, že práca v neziskovom sektore ich napĺňa. Niektorí pôjdu naopak cestou verejného či súkromného sektoru, ale možno budú zastávať dôležité pozície, z ktorých môžu ovplyvniť aj neziskový sektor. Program I AMbitious nie je len o jednotlivcoch, je o tímovej práci, komunitnom myslení, o lepšej budúcnosti, ku ktorej môžeme dôjsť krok po kroku. Študenti sa u nás formujú, prichádzajú s novými nápadmi, na to, kým sú, čo ich napĺňa, čo chcú naozaj robiť a aké sú na to na Slovensku či v daných regiónoch podmienky.

Ako program funguje?
Akadémia trvá od septembra do septembra. Na začiatku študenti absolvujú trojdňový camp v prírode, kde sa spoznajú, musia prekročiť svoju komfortnú zónu, ale zažijú aj veľa zábavy a mnoho sebarozvojových aktivít. Jednou z nich je pevnosť Vršatec (podľa minuloročného miesta kempu). Aktivita trvá 4 hodiny a je zavŕšená tým, že študenti v skupinkách idú so zaviazanými očami v noci, v tme po lese a vidí len jeden, ktorý ich vedie. Študenti takto kráčajú aj hodinu, nevedia kto ich vedie, kde ich vezme, terén nie je jednoduchý, čiže sa musia ozaj spoliehať na niekoho iného a počas toho sami uvažujú nad tým, čo sa deje, čo im beží hlavou. Po campe už nasleduje ročné vzdelávanie – každý piatok workshop, počas celého roka mentoringy, doplnkové diskusie, debaty, komunitné aktivity a práca na štyroch projektoch.

Účastníci campu I AMbitious. Foto: archív I AMbitious

Akých projektoch?
Študenti tvoria štyri reálne projekty. Jeden s neziskovou organizáciou, ten ovplyvňuje nejakú skupinu ľudí/komunitu. Študenti tak zistia, ako funguje neziskový sektor, ale zároveň niekomu pomôžu, možno odbúrajú predsudky a prehĺbia svoje morálne hodnoty. Príkladom je minulý ročník, keď pomáhali rómskym komunitám v trenčianskom regióne aklimatizovať sa po pandémii. Doučovali deti, pripravovali pre nich aktivity, ako sa rozvíjať, ako sa motivovať po dlhom covidom období a dištančnej výučbe. Pomohli konkrétnej organizácii, ktorá sa venuje rómskym komunitám, vytvorili vlastný projekt, metodológiu a potom v praxi s deťmi pracovali. Úžasné je, že s nimi pracujú dodnes. Navnadili sa na to, aké je to dobrovoľníčiť. Mali z toho dobrý pocit, mnohí prišli na to, že chcú v živote takto pomáhať. Druhý projekt je pre samosprávny kraj. V tomto prípade pracujú so zadaním, nie s cieľovou skupinou. Minulý rok študenti rozvíjali projekt Zelená župa pre Trnavský samosprávny kraj. Tomuto projektu sa župa venovala zopár rokov, teraz prišli k bodu, že chcú stavať elektro nabíjacie stanice a chcú projekt rozvíjať. Jedna skupina našich študentov sa venovala analýze, na základe katastra a dokumentov od župy definovali, kde by mohli tieto stanice stáť, robili veľký prieskum o celkovom počte, o tom ako obyvatelia vnímajú elektro a enviro témy, pripravili analýzu trhu. Druhá skupina sa zamerala na tvorbu marketingovej stratégie projektu Zelená župa – tvorba webu, aplikácií, inovácií sociálnych sietí, vytvorili ambasádorský program mladých ľudí, prostredníctvom ktorého prezentovali eko témy. Ďalšia skupina sa zamerala na tvorbu zelených tém ohľadom verejného priestoru a stredných škôl, napríklad zelené strechy slúžiace ako zelené záhrady.

Študenti pracujúci na projekte pre mesto Trenčín. Foto: archív I AMbitious

Tretí projekt je pre súkromnú firmu?
Áno. Napríklad, minulý rok študenti pracovali na projekte pre Slido. Zadanie znelo – zničte aktuálne Slido a vytvorte lepší produkt. Naši študenti hľadali problémy aktuálnej verzie ich produktu, robili analýzu trhu, potrieb, následne implementovali rôzne zmeny, pracovali s produktovým tímom spoločnosti Slido, zároveň aj s našimi externými mentormi a po troch mesiacoch prezentovali svoje riešenia pred firmou. Generálny riaditeľ Peter Komorný bol nadšený z ich nápadov a siedmim študentom ponúkol stáž. Vďaka nej môžu svoje riešenia implementovať v praxi priamo vo firme, získavajú tak nové skúsenosti i príležitosti a možno po škole v tejto firme dostanú aj pracovnú ponuku.

Čiže ich nápady sa naozaj využívajú v praxi.
Áno. Nie hneď a všetky, ale napr. trnavská župa nám už avizovala, že idú stavať elektro nabíjacie stanice podľa projektu našich študentov. Niektoré marketingové stratégie – posty, grafiky boli aplikované hneď. Niekedy sú firmy či organizácie skeptické a neveria, že by im stredoškoláci mohli pomôcť. Na konci sú nadšení a ich projekty používajú v praxi. Mladým ľuďom je potrebné dávať priestor, aby mohli ukázať, čo vedia, čo ich baví a výsledky budú skvelé. Navzájom sa tak obe strany vedia obohatiť – organizácie ukážu, čomu sa venujú a navnadia pre ich myšlienku mladých a inovatívnych ľudí. Študenti získavajú množstvo skúseností a reálny príklad praxe. Aby som nezabudla, štvrtý projekt je vlastný projekt každého študenta, na ktorom pracuje počas celého roka.

Workshop o kritickom myslení s Jakubom Kobelom z Akadémie kritického myslenia a Slovenskej debatnej asociácie. Foto: archív I AMbitious

Ako sa študenti môžu prihlásiť do I AMbitious Academy?
Prvým kolom je vypísanie a poslanie prihlášky na našom webe www.iambitious.sk. Potom nasleduje druhé kolo, to je pohovor s tímom, mentormi a absolventmi. Uchádzači, ktorí postúpia do tretieho kola, v skupinách cez ZOOM riešia zadanie zamerané na krízový manažment. Do akadémie nakoniec vyberieme 30 stredoškolákov do každého kraja.
Vďaka trom kolám vieme zistiť, že sú šikovní, motivovaní a že to naozaj chcú robiť. Naším cieľom je ich v tom podporiť, ponúknuť im zručnosti, ktoré potrebujú, prepájať ich s inštitúciami, chceme z nich vychovávať ľudí, ktorí sú etickí a angažovaní zároveň. Morálna cesta je veľmi silný element, na ktorom si zakladáme.

Doteraz ste fungovali len na západe Slovenska. Prvýkrát, s pomocou Karpatskej nadácie, otvárate akadémiu v Košiciach.
Áno, vnímali sme, že v ostatných regiónoch je oveľa menej možností ako, napríklad, v Bratislave, a preto program od začiatku funguje priamo v jednotlivých regiónoch a nie celoplošne pre celé Slovensko. Naším cieľom je, aby akadémia fungovala v každom regióne a veľmi nás potešila ponuka od Karpatskej nadácie, že nám už tento rok pomôže otvoriť „pobočku“ v Košiciach. No a časom máme v pláne vytvoriť aj skrátenú online verziu štúdia.

Držíme vám palce a ďakujem za rozhovor!

 

Prihlasovanie do aktuálneho ročníka I AMbitious je spustené. Prihlášku a viac informácií nájdete na www.iambitious.sk.

Gabriela Krestián Kuchárová