Výstava Čo sa podarilo na vás čaká v Kultúrnom centre KSK.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Našu putovnú výstavu Čo sa podarilo, realizovanú pri príležitosti 20. výročia založenia Karpatskej nadácie, môžete odvčera vidieť v Kultúrnom centre Košického samosprávneho kraja na Hlavnej 48 v Košiciach.

Na výstave sa môžete oboznámiť s niektorými z projektov, ktoré Karpatská nadácia podporila počas svojho pôsobenia na východnom Slovensku. Príbehy a obrazy projektov vám priblížia snahu ľudí a organizácií spolu niečo urobiť a sú tak dôkazom, že že keď sa spoja sily a začneme spolupracovať, vieme dosiahnuť aj nečakané úspechy.

Výstava bude v priestoroch Kultúrneho centra KSK inštalovaná od 13.10.2014 do 31.10.2014.

Výstava vznikla s finančnou podporu Košického samosprávneho kraja, Transnational Giving Europe a asignácie percent dane z príjmu Skupiny VSE.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.