Výzva grantového programu „T“ for all, all for „T“

Karpatská nadácia otvorila 29. septembra ďalší ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“.

Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín alebo organizácií z východného Slovenska s aktívnym zapojením zamestnancov T-Systems Slovakia. Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia administrovaného Karpatskou nadáciou.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 000 EUR. V programe prerozdelíme 12 000 EUR. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 1. decembra 2014.

Všetky informácie k novému ročníku programu nájdete vo Výzve.