Výzva Máme radi Ukrajinu – formulár

Výzva Máme radi Ukrajinu – formulár

(max. 5 položiek)

(Materiálna, psychologická, vzdelávanie, a pod. – viď výzva programu)

Stručne opíšte, ako bude finančná podpora použitá, čo je cieľom projektu a čo má byť jeho výsledkom, prečo a akými aktivitami budete projekt realizovať (5 až 10 viet).

Špecifikujte cieľovú skupinu, na ktorú sa vaša pomoc zameriava (deti, starší, Rómovia, zdravotne znevýhodnení, a pod.)

(Mimo tejto žiadosti.)

(Mimo tejto žiadosti.)

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.