Výzva Máme radi Ukrajinu – formulár

Výzva Máme radi Ukrajinu – formulár

(max. 5 položiek)

(Materiálna, psychologická, vzdelávanie, a pod. – viď výzva programu)

Stručne opíšte, ako bude finančná podpora použitá, čo je cieľom projektu a čo má byť jeho výsledkom, prečo a akými aktivitami budete projekt realizovať (5 až 10 viet).

Špecifikujte cieľovú skupinu, na ktorú sa vaša pomoc zameriava (deti, starší, Rómovia, zdravotne znevýhodnení, a pod.)

(Mimo tejto žiadosti.)

(Mimo tejto žiadosti.)