Výzva Máme radi východ otvorená!

Karpatská nadácia otvorila 7. grantovú výzvu MÁME RADI VÝCHOD. Celkovou sumou 10 100 EUR podporí projekty zamerané na aktívne trávenie voľného času, športové vyžitie, rozvoj nekomerčnej kultúry a tvorivosti na východnom Slovensku

Mimovládne neziskové organizácie so sídlom v košickom a prešovskom kraji môžu do 12. apríla 2017. žiadať na realizáciu projektov finančnú podporu max. 2 000 EUR.

Fond Karpatskej vandrovky každoročne združuje dary účastníkov Karpatskej vandrovky, jediného darcovského pochodu na Slovensku. Tento rok do fondu prispelo rekordných 101 vandrovníkov. Všetky prostriedky sú použité na podporu dobrých nápadov a užitočných projektov na východe Slovenska.

Text výzvy : Výzva_ MAME_RADI_VYCHOD_2017

Formulár potrebný na predloženie projektu nájdete na www.granty.karpatskanadacia.sk.

Prijímame iba elektronické žiadostí o grant.

Organizácia môže podať maximálne 1 žiadosť o grant.

Konzultácie k Výzve bude poskytovať Karpatská nadácia do 7. apríla 2017 e-mailom, telefonicky,
prípadne aj osobne. Osobnú konzultáciu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.

Kontakt: Mgr. Tomáš Török, manažér grantových programov
E-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk,

Tel.: 055 / 622 1152

Karpatská vandrovka je darcovský turistický 50-kilometrový pochod pre lepšie východné Slovensko. Karpatská nadácia organizuje vandrovku každý rok od roku 2010. Doteraz sa na vandrovke zúčastnilo 335 účastníkov.Vandrovka vedie po lesných cestách po hrebeni Volovských vrchov. Účastníkov čaká fyzická výzva, tímové dobrodružstvo a úžasný zážitok prekonania samého seba v divokej prírode Karpát.