10 podporených nápadov prinesie regiónu v roku 2018 ďalšie zmeny.

V piatom ročníku grantového programu spoločnosti T-Systems Slovakia a Karpatskej nadácie, „T“ for all, all for „T“ bude podporených 10 projektov v celkovej sume 24 000 Eur.