2 alebo 3 percentá pre Karpatskú nadáciu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Podporte vašimi dvoma percentami lepšie východné Slovensko – aj malé dve percentá môžu priniesť veľké zmeny.

Karpatská nadácia využíva dve percentá na podporu dobrých nápadov a šikovných ľudí na východnom Slovensku a na realizáciu vlastných projektov zameraných na budovanie zručností organizácií tak, aby sa zlepšila kapacita riešiť lokálne potreby v ich vzájomnej spolupráci: v našich programoch sa spájajú aktívni ľudia, rôzne miestne inštitúcie, samosprávy, školy, neziskové organizácie aj miestni podnikatelia.

Tento rok môžu ľudia, ktorí pracovali ako dobrovoľníci v niektorej neziskovej organizácii, poukázať až 3 percentá z dane z dane z príjmu. Informácie, ako na to, nájdete tu.

Informácie, ktoré potrebujete na poukázanie 2 alebo 3 percent z dane z príjmu pre Karpatskú nadáciu:
Názov organizácie: Karpatská nadácia
Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
Právna forma: nadácia
IČO: 3199 5420

Všetky potrebné tlačivá nájdete v sekcii Percentá z dane z príjmu.

Ďakujeme!

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.