Oddychová zóna na Svätej Anne – vidiecky turizmus bezpečne

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

25 dní dobrovoľníckych brigád, stovky hodín práce a výsledok stojí za to.

Dobrovoľnícka skupina nadšencov z TJ Partizán Rudník, neďaleko Košíc, prostredníctvom grantu od Karpatskej nadácie z programu Spoločne pre región 2011 skultivovala pekné prírodné miesto neďaleko svojej obce. Okolie Svätej Anny leží na jednej z nádherných turistických trás a miestni dobrovoľníci svojou usilovnosťou a pracovitosťou skrášlili toto zubom času poznačené miesto. V záujme zvýšenia bezpečnosti a skrášlenia areálu 250 dobrovoľníkov zrekonštruovalo mostíky cez potok, vyčistili jazierko, osadili nové lavičky a informačnú tabuľu. Revitalizovali strechu a prístrešok na chate patriacej združeniu, ktorú môžu pre komunitné a športové aktivity využívať miestni obyvatelia či žiaci miestnej školy. Víziou budúcnosti je odhaliť a sprístupniť historicky hodnotné zrúcaniny niekdajších Rudníckych kúpeľov.

nadpis moze byt

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.