Zapojili sme sa do osláv Dňa Európy v Košiciach.

Karpatská nadácia sa v piatok 10. mája prezentovala na Dni Európy 2013 v Košiciach.

Účelom Dňa Európy je osláviť vznik myšlienky o spoločnej, tolerantnej a spolupracujúcej Európe. 9. mája 1950, len 5 rokov po skončení 2. svetovej vojny, načrtol vtedajší francúzsky minister zahraničia Robert Schuman vo svojom slávnostnom prejave základy budúcej európskej integrácie.

V Košiciach v centre mesta pri dolnej bráne prebiehal celodenný informačno – zábavný program. V informačných stánkoch sa prezentovalo niekoľko neziskových organizácií. Karpatská nadácia verejnosti predstavila svoje grantové programy a darcovský pochod Karpatská vandrovka.

Deň Európy 2013 s podtitulom Európa občanom organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.