Účastníci projektu Využi šancu si vymieňali skúsenosti s maďarskými kolegami.

16.- 17. mája sa uskutočnila výmena dobrých skúseností a najlepších príkladov spolupráce študentov a neziskoviek v maďarskom Egeri.