Účastníci projektu Využi šancu si vymieňali skúsenosti s maďarskými kolegami.

16.- 17. mája sa uskutočnila výmena dobrých skúseností a najlepších príkladov spolupráce študentov a neziskoviek v maďarskom Egeri.

Počas akcie sa účastníci oboznámili s prácou v jednom z najväčších zamestnávateľov v regióne severovýchodného Maďarska, v ZF Lenksystem. Medzi navštívené organizácie patrilo aj Dobrovoľnícke centrum okresu Heves, či cukráreň, ktorá patrí ku strednej škole Szent Lőrincz, kde bola prezentovaná prevádzka aj príprava produktov. Počas konferencie mali naši mladí dobrovoľníci a organizácie možnosť vyjadriť svoje vlastné názory na príčiny nezamestnanosti mladých a navrhnúť možnosti na riešenie tohto problému.

Akcia bola zorganizovaná pre študentov a ich mentorov z neziskových organizácií, ktorí sú zapojení do programu dvojmesačnej dobrovoľníckej praxe študentov v neziskových organizáciách. Prax študentom poskytuje praktické pracovné skúsenosti v takej oblasti, ktorá ich zaujíma alebo ktorej by sa chceli venovať v rámci svojej budúcej kariéry. To bude pre nich prínosom, keď sa po ukončení štúdia ocitnú na trhu práce.

Výmena skúseností sa konala v rámci projektu Využi šancu!/ Lépj pályára!
Projekt je financovaný Európskou úniou v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.