Druhý ročník programu KROK VPRED je ukončený.

30. júna 2013 sme ukončili druhý ročník realizácie programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.