Druhý ročník programu KROK VPRED je ukončený.

30. júna 2013 sme ukončili druhý ročník realizácie programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.

Program poskytuje príležitosti na vzdelávanie, výmenu skúseností a sieťovanie pre neziskové organizácie z východného Slovenska. Cieľom programu je podporiť rozvoj zručností východoslovenských neziskových organizácií, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu realizáciu ich aktivít a pre budovanie ich dlhodobej udržateľnosti.

V rámci tohto ročníka programu sa Karpatská nadácia zamerala na zlepšovanie finančného manažmentu neziskových organizácií a ich zručností využívať dostupné zdroje finančných prostriedkov na realizáciu verejne prospešných aktivít. Okrem iných aktivít sa konal priebežný program finančného poradenstva s renomovaným odborníkom a tréning získavania financií z miestnych zdrojov. Do aktivít programu sa zapojilo cca 30 organizácií.
Druhý ročník bol uzavretý Pestrým mestečkom neziskových organizácií 2013, interaktívnou verejnou prezentáciou aktivít neziskových dobrovoľníckych organizácií. Pestré mestečko sa konalo 7. júna 2013 v OC Atrium Optima v Košiciach.

Tretí ročník programu bude spustený v septembri 2013. Program bude aj naďalej poskytovať príležitosti na vzdelávanie a na interaktívnu výmenu konkrétnych pracovných skúseností.

Realizáciu programu podporuje spoločnosť RWE IT Slovakia, s. r. o. asignáciou z percent z dane z príjmu.