Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach sme venovali Encyklopédiu Britannica.

Dňa 2. júla 2013 sme pri príležitosti otvorenia Ostrova kultúry – zóny 5 vo Verejnej knižnici J. Bocatia venovali Encyklopédiu Britannicu.