Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach sme venovali Encyklopédiu Britannica.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dňa 2. júla 2013 sme pri príležitosti otvorenia Ostrova kultúry – zóny 5 vo Verejnej knižnici J. Bocatia venovali Encyklopédiu Britannicu.

Kompletná 32-dielna encyklopédia je v anglickom jazyku. Karpatská nadácia ju dostala darom od svojho dlhoročného podporovateľa a filantropa Freda Robeyho z Floridy. Cieľom daru bolo poskytnúť túto vzácnu publikáciu vzdelávacej inštitúcii, v ktorej by bola k dispozícii najmä mladým ľuďom, ktorých Fred Robey 5 rokov podporoval v našom regióne aj financovaním programu štipendií pre študentov stredných a vysokých škôl.

Vynovenej knižnici prajeme veľa spokojných čitateľov!

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.