Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach sme venovali Encyklopédiu Britannica.

Dňa 2. júla 2013 sme pri príležitosti otvorenia Ostrova kultúry – zóny 5 vo Verejnej knižnici J. Bocatia venovali Encyklopédiu Britannicu.

Kompletná 32-dielna encyklopédia je v anglickom jazyku. Karpatská nadácia ju dostala darom od svojho dlhoročného podporovateľa a filantropa Freda Robeyho z Floridy. Cieľom daru bolo poskytnúť túto vzácnu publikáciu vzdelávacej inštitúcii, v ktorej by bola k dispozícii najmä mladým ľuďom, ktorých Fred Robey 5 rokov podporoval v našom regióne aj financovaním programu štipendií pre študentov stredných a vysokých škôl.

Vynovenej knižnici prajeme veľa spokojných čitateľov!